Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár

Számos személyi kérdésről, kitüntető címek adományozásáról, tanszékvezetői megbízásokról döntött májusi ülésén a Semmelweis Egyetem Szenátusa. Arról is határoztak, hogy a rektor munkáját 2018. július 1-től öt rektorhelyettes segíti.

A Szenátus elfogadta a Semmelweis Egyetem 2018. évi vagyongazdálkodási tervéről szóló előterjesztést, melynek feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területén szükséges intézkedések irányvonalát, valamint más fejlesztési koncepciókkal, stratégiákkal összhangban megfogalmazza a hatékony, felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit.

A szenátorok úgy határoztak, hogy 2018. július 1-től a rektor mellé öt rektorhelyettes – általános, klinikai, oktatási, stratégiai és fejlesztési, tudományos – nevezhető ki. A klinikai rektorhelyettes és a Klinikai Központ elnöke ugyanaz a személy is lehet, utóbbi megbízásához szükséges a mindenkori egészségügyért felelős miniszter előzetes egyetértése. Az öt rektorhelyettes megbízása többletköltséggel nem jár.

A testület szavazott az egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrű adományozásáról, továbbá a 2018. évi Semmelweis Ignác, Hugonnai Vilma, Huzella Tivadar és Jendrassik Ernő jutalomdíjak odaítéléséről. A Szenátus döntött az óraadó oktatóknak adományozható címzetes egyetemi tanári és docensi, illetve mesteroktatói címekről, valamint miniszteri szintű kitüntetésre való felterjesztésről. A testület dr. Ádám Veronika, dr. Csillag András, dr. Gera István, dr. Mészáros Judit, dr. Ondrejka Pál, dr. Rosivall László, dr. Tulassay Tivadar és dr. Somogyi Anikó részére professor emeritus cím adományozásáról döntött, valamint határozott a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetések odaítéléséről is. Módosultak a professor emeritus cím adományozására vonatkozó szabályzati rendelkezések. Számos további személyi kérdésről is döntöttek, így támogatták az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) meghirdetett tudományos főmunkatársi, valamint tudományos tanácsadói álláshelyekre beérkezett pályázatokat, illetve véleményezték az ÁOK-n és a Gyógyszerésztudományi Karon (GYTK) beérkezett egyetemi docensi, valamint az Egészségtudományi Karon (ETK) a főiskolai docensi álláshelyekre beadott pályázatokat.

Támogatták dr. Gerber Gábor pályázatát a Fogorvostudományi Kar (FOK) dékáni megbízására, dr. Masszi Tamás pályázatát az ÁOK általános dékánhelyettesi megbízására, valamint dr. Molnár Miklós jelentkezését az ÁOK graduális képzésért felelős dékánhelyetteseként. A Szenátus támogatta dr. Takács István, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika; dr. Kellermayer Miklós, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet; dr. Szabó Attila, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika; dr. Kovács Gábor, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika; dr. Ferencz Andrea, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet; dr. István Gábor, a II. Sz. Sebészeti Klinika; dr. Müller Veronika, a Pulmonológiai Klinika; dr. Bérczi Viktor, a Radiológiai Klinika; továbbá dr. Kivovics Péter, a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgatói megbízására benyújtott pályázatát. Szintén támogatták dr. Kalabay László jelentkezését a Családorvosi Tanszék, Veresné dr. Bálint Márta, a Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, valamint Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, a Morfológiai és Fiziológiai Tanszék tanszékvezetői megbízására.

Megtárgyalták és jóváhagyták az ETK-n működő kari bizottságok személyi összetételének módosításáról szóló előterjesztést, illetve támogatták a bizottság tagjainak megbízását. A szenátorok támogatták Gyulai Kata Klára hallgató megbízását az ÁOK-n működő Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjaként, és elfogadták egyes állandó bizottságok ügyrendjét.
A Szenátus jóváhagyta dr. Szökő Éva egyetemi tanár delegálását az egyetem Doktori Tanácsába a GYTK képviselőjeként, és elfogadták a Doktori Szabályzat és a 2016. szeptember 1. után megkezdett doktori képzés és fokozatszerzési eljárás szabályai egyes rendelkezéseinek módosítását. Változtattak a hallgatók számára kiírt rektori pályamunkák szabályzatán, aminek egyik fontos eleme, hogy azok, akik pályázatukkal I-II-III. helyezést érnek el, automatikusan jeles bírálati eredményt kapnak a szakdolgozatukra, de védeniük ebben az esetben is szükséges. A testület döntése nyomán a Kitüntetési Szabályzatba bekerültek a hallgatóknak nyújtott egyetemi és kari szintű elismerések is, melyek részletes szabályait a vonatkozó egyetemi szabályzat, vagy a Kari Tanács döntése tartalmazza (Jó tanuló-jó sportoló cím, rektori pályamunkák, kari kitüntetések).

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.