A Semmelweis Egyetem hagyományos tavaszi tudományos programjainak részeként a 2018-as PhD Tudományos Napokon az egyetem mind a hét Doktori Iskolájának 188 PhD-hallgatója nyolc előadás- és nyolc poszterszekcióban mutatta be legújabb kutatási és klinikai eredményeit. Idén először a konferencia az Új Nemzeti Kiválósági Program hivatalos rendezvénye, amelyen a 2017-ben támogatást elnyert doktoranduszok, doktorjelöltek és posztdoktorok is előadták tudományos eredményeiket.

Dr. Szél Ágoston rektor a kétnapos rendezvény megnyitóján hangsúlyozta, idén 25 éve, hogy megszületett Magyarországon az a felsőoktatási törvény, ami a PhD-képzés követelményeit rögzítette. Beszédében méltatta a program nyitóelőadójának munkásságát, kiemelte: dr. Palkovits Miklós professor emeritus 46 ezres idézettsége és 106-os Hirsch-indexe alapján a legsikeresebb magyar kutató, az MTA rendes tagja, Széchenyi-díjas, és két alkalommal Nobel-díjra is jelölték. Hozzátette, a 1993-as törvénymódosítást követően az agykutató is részt vett az egyetem doktori képzésének kialakításában.

A Doktori Tanács elnöke, dr. Tímár József felhívta a figyelmet, hogy tavaly óta igyekeznek környezettudatosan, a 21. századi megváltozott hallgatói igényekhez mérten alakítani a PhD Tudományos Napok programját. A papíralapú absztraktok helyett áttértek a mobilapplikációra, a poszterszekcióba sorolt prezentációkat pedig digitális formában mutathatják be az előadók a közönségnek.

Dr. Tímár József szólt arról is, hogy a kétnapos konferencia kiváló platformot biztosít a hallgatóknak eddigi eredményeik bemutatására, az előadói szerep gyakorlására, prezentációs technikák fejlesztésére, ami most különösen fontos, mert az átalakított PhD-képzésben részt vevőknek idén először komplex vizsgát kell tenniük.

Beszédében említést tett az Új Nemzeti Kiválósági Programról is, mely három éve zajlik az EMMI égisze alatt. A pályázat keretein belül idén közel 75 millió forint áll rendelkezésre az egyetemen, amit a többi között PhD-hallgatók ösztöndíj kiegészítésére lehet fordítani.

A fórum tudományos nyitóelőadását dr. Palkovits Miklós professor emeritus tartotta. Beszámolója tartalmát egy általa címként választott Szentágothai János idézetben foglalta össze: „The science should be a very serious fun”, avagy, „A tudomány legyen  véresen komoly szórakozás”. Kifejtette, a tudományban akkor lehet igazán nagy sikereket elérni, ha a kutató hobbiként tekint a szakmájára. A siker zálogaként nevezte meg a bizonyítási vágyat és az úgynevezett „virtust”, valamint a tárgyi tudást, ami nélkül lehetetlen érvelni és vitatkozni.

Előadása első felében példákat hozott pályafutása sorsfordító pillanatira, beszélt a tudományt megszállotton művelő középiskolai biológia- és kémiatanárairól, illetve anekdotázott ifjúkorából. Elmondta, sokat foglalkozott azzal, hogy miként lehet az információhordozó agypályákat megfesteni, vagy mi történik akkor, ha ezeket a pályákat átvágják. Felelevenítette a „Palkovits-féle glass-knife” történetét, miszerint a vágáshoz akkoriban fémből készült műtéti késeket használtak, de az ő ötletétől vezérelve a szövettanhoz használt üveg fedőlemezből késszerű műszert vágtak ki gyémánttal. Az így kapott eszköz sokkal vékonyabb, finomabb volt, mint a fém műtéti kés.

Sikereiről szólva említést tett a nemzetközi szinten is egyedülálló a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében működő Humán Agyszövet Bank és Laboratóriumról, ahol jelenleg hatvanezer különböző mintát tárolnak, és a saját kutatások mellett tíz NAP kutatócsoport számára biztosítottak eddig mintát.

„Kell valami, amit az ember jobban tud másoknál, mert akkor bárkivel dolgozik is együtt, annak teljes jogú partnere lesz” – vélte dr. Palkovits Miklós, aki szerint az első és legfontosabb dolog egy kutatónál, hogy legyen „önálló arca”.

A PhD Tudományos Napok idén először az Új Nemzeti Kiválósági Program  hivatalos rendezvénye lett, amelyen a 2017-ben támogatást elnyert doktoranduszok, doktorjelöltek és posztdoktorok is bemutatták tudományos eredményeiket.

A kétnapos rendezvény meghívott előadói között szerepelt két tavalyi Kiváló PhD-oktató, dr. Noszál Béla, a Gyógyszerészi Kémiai Intézet professor emeritusa és dr. Kovalszky Ilona, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritája, továbbá dr. Palkovits Miklós mellett dr. Maurovich-Horvat Pál, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Központ egyetemi docense is.

A díjazott előadók listáját ide kattintva lehet letölteni.

A rendezvény az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 projekt támogatásával valósult meg.

Haszon Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.