Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 22.
511033 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Programja pályázatot hirdet 2018. február 16-17. között Tudományos Diákszalon Kerpel Tehetség Workshop hétvégén való részvételre.  

Semmelweis Egyetem

Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás

2018.február 16-17. között

Tudományos Diákszalon Kerpel Tehetség Workshop

hétvégén való részvételre.

Helyszín: Hollókő, Castellum Hotel****

Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. január 26. 14:00

 

A részvétel pályázati keretből támogatott, tehát térítésmentes.

Megpályázható helyek száma: 45-50 fő (ebből legfeljebb 15 PhD-hallgató).

A program célja: Pályaorientáció

 • Pályaorientáció: A Semmelweis Egyetem vezető oktatóinak előadásai
 • Pályázók köre: Mindazok, akik a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának 2017/2018. tanév tavaszi szemeszterében nappali tagozatos hallgatói, továbbá akik a Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, ETK, EKK, valamint a Pető András karának a 2017/2018. tanév tavaszi szemeszterében nappali tagozatos hallgatói és ugyanebben a félévben:
 • regisztrált tudományos diákkörösök (TDK), vagy
 • a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program tagjai, vagy
 • a Korányi Frigyes Szakkollégium tagjai
 • a Pető András kar TDK hallgatói

 

A jelentkezés menete:

 • Jelentkezni kizárólag a mellékelt pályázati adatlap (lehetőség szerint számítógéppel végzett) kitöltése útján lehetséges. (A pályázati adatlap letölthető: INNEN.)
 • A pályázati adatlap kitöltésénél legyenek figyelemmel arra, hogy a feltüntetett jogcímek pontértéke a megadott információk alapján egyértelműen kiszámítható legyen.
 • A pályázati adatlapon feltüntetett jogcímeket igazolni szükséges. Ezen igazolásokat a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell. (Csak a minden szükséges információval együtt feltüntetett, igazolt jogcímek jutalmazhatóak.)
 • Kérjük, hogy a kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati adatlapokat és a vonatkozó igazolásokat egy lezárt borítékban legyenek szívesek eljuttatni a pályázatkezelő iroda (NET, Fszt. 4.) munkatársainak (Szluka Beáta, és Czalbert-Halasi Katalin) 2018. január 26. 14:00-ig.
 • Túljelentkezés esetén a pályázatok rangsorolásra kerülnek, amelynek szempontrendszerét a mellékelt tájékoztató tartalmazza.
 • A pályázatkezelő iroda a beérkezett pályázatok rangsorolását követően 2018. február 2. 24:00-ig írásban értesíti az érintetteket az eredményről és a szükséges további teendőkről.
 • A programmal kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a pályázatkezelő iroda munkatársaitól (Szluka Beáta) e-mailben (tehetsegpont.se@gmail.com), és (Czalbert-Halasi Katalin) (kerpeltehetseg@gmail.com).