Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 22.
511033 Összes oltás

HEIDELBERGI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT EGY FŐ IV., V. vagy VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓ RÉSZÉRE NYÁRI NYELVTANFOLYAMRA

A nyelvtanfolyam időpontja: 2018. augusztus 2-29.

A nyelvtanfolyam célja a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező orvostanhallgatók általános nyelvi készségének fejlesztése. VI. éves hallgatók esetében azok pályázhatnak, akik tanulmányaikat nem a 2017/18 tanévben zárják le.

 

A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket:

                       –  felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól

                       –  550 € költőpénz, melyből fizetendő a  szállás, étkezés, egyéb

                          kiadások

Utasbiztosításról (betegség, baleset, poggyász) valamint felelősségbiztosításról a kiutazónak saját magának kell gondoskodni.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az utolsó két félév kreditigazolását, a kreditindexek kiszámolt számtani átlagának feltüntetésével;
  • német nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;
  • német-és magyar nyelvű motivációs levelet az e mail cím megadásával;
  • tudományos tevékenység összefoglalását magyar nyelven

 

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26, II. em. 202. szoba, postacím: 1428 Budapest Pf.2.), melynek határideje: 2018.  március 21.

A pályázatról egy erre a célra összehívott ad hoc bizottság dönt.

A pályázat eredményéről mindenkit e mail-ben értesítünk.

 

További információt kaphatnak a +36 1 317-9079 telefonszámon.