Képes Zoltánné 2017 nyara óta a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum (OC) vezető asszisztense. Az OC hat szervezeti egységből áll (Fogpótlástani, Gyermekfogászati és Fogszabályozási, Konzerváló Fogászati, Parodontológiai Klinikák, valamint Orális Diagnosztikai és Propedeutikai Tanszékek), ezek közül a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika vezető asszisztensi feladatait is ellátja 2006 óta, ezért elsősorban az itteni munka áll közel hozzá, miközben új megbízása az OC valamennyi egységének vezető asszisztensével napi munkakapcsolatot tesz szükségessé.

Képes Zoltánné már gyermekkorában eldöntötte, hogy az egészségügyben szeretne dolgozni. 1981-ben végzett a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolában, a gyakorlatok során tapasztaltak és tanárai javaslatai alapján választotta a fekvőbeteg-ellátás helyett a lelkileg kevésbé megterhelő fogászati területet. Így 1981-ben került a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikára asszisztensként. 1983-ban végezte el a fogorvosi asszisztens, majd 1998-ban a klinikai fogászati higiénikus képzést. Főiskolai diplomáját szociális munkás szakon szerezte, mivel fontosnak tartotta, hogy jogi és közgazdasági ismeretei is legyenek.

Új feladata abból adódik, hogy a Fogorvostudományi Karon nemrég megújult a vezető főnővéri, illetve asszisztensi rendszer: a karnak három egymástól jól elkülönülő egysége van, ezért célszerűnek látszott, hogy mindenhol önálló főnővér, illetve vezető asszisztens fogja össze a szakdolgozói feladatokat – mondta dr. Gerber Gábor dékán. Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika vezető főnővére az új rendszerben is Ábrahám Mária, aki 15 éve látja el ezt a feladatot. A FOK legnagyobb intézménye, a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet vezető asszisztense Sáfrány Mária lett, az OC vezető asszisztensi feladatait bízta a FOK vezetése Képes Zoltánnéra.

Képes Zoltánné kiemelte, hogy a kiváló orvosgárda mellett remek munkatársakkal, vezető asszisztensekkel, asszisztensekkel, gazdasági és adminisztratív munkatársakkal dolgozhat együtt, akik nagy segítséget nyújtanak abban, hogy a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán megszerzett vezetői tapasztalatait szélesebb munkakörben, az Oktatási Centrum szakdolgozóinak összefogásában, munkájuk támogatásában is megfelelően hasznosítani tudja. Munkakapcsolatuk az OC-n belül és a kar két másik nagyobb egységének vezető asszisztenseivel is mind szakmailag, mind emberileg felhőtlen. Fontosnak tartja, hogy az asszisztensek nagy része régóta itt dolgozik, és szívesen jönnek ide új, fiatal munkatársak is, ezért szükség esetén az utánpótlás szerencsére megoldott.

Irodája most is a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán van, ahol – bár nagyon szereti a gyermekek ellátásában való közvetlen részvételt – az adminisztratív és szervezési teendők mellett asszisztensi feladatokat már egyre ritkábban végez. A klinika profiljából – a gyermekek kezelésből – adódóan az itt dolgozó asszisztenseknek speciális és fontos feladataik vannak. A gyerekek többnyire bátran viselik az ellátást, a félénkebbeknek eleinte csak megmutatják a rendelőt, megismerkednek a környezettel, így legközelebb már otthonosabban érzik magukat. A cél, hogy a gyermekek kezelése minél gyorsabban történjen, ezért az orvosoknak az átlagosnál gyorsabban kell végezniük munkájukat, amihez elengedhetetlen a figyelmes, rutinos asszisztencia. A  fogyatékkal élő pácienseket a Bethesda Gyermekkórházban altatásban látják el a klinika munkatársai. Naponta több tucat beteg gyermekfogászati és fogszabályozó kezelése történik a klinikán, amely az iskolafogászati ellátásban is részt vesz. A VIII. kerületi iskolákból járnak ide gyerekek, emellett a klinika munkatársai a kerületi óvodákban, bölcsődékben is végeznek fogászati szűrővizsgálatot.

Az Oktatási Centrumban OKJ-s tanulók – a BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma és a BVHSZC Raul Wallenberg Szakgimnázium és Szakközépiskola fogászati asszisztens tanulói – végzik gyakorlatukat, ami a vezető asszisztensek és a szék mellett dolgozó asszisztensek számára is fontos feladat. Képes Zoltánné maga is több szakmai továbbképző előadást tartott az elmúlt években az asszisztenseknek. Úgy véli, hogy a jó munkavégzéshez szükséges követni az újdonságokat, és felfrissíteni a tudást, hiszen fejlődés nélkül a mindennapi munka rutinszerűvé válhat.

Képes Zoltánné számára a kihívások adnak újabb lendületet, azok a feladatok, amelyek sok szervezést, utánajárást, igényelnek; példaként említette egy új röntgendiagnosztikai rendszer (RL+OnyxCeph 3D Pro) beszerzését, amely egy hosszú munkafolyamat eredményeként került a klinikára, és nyújt segítséget az orvosoknak munkájuk során. Reméli, hogy az OC vezető asszisztensi megbízatás is sok új kihívást és a feladatok sikeres megoldását hozza majd magával. Arra a kérdésre, hogy mire a legbüszkébb, két fiát – egyikük saját informatikai cégét vezeti, másikuk fogszabályozó szakorvos az egyetemen – és ötéves unokáját említette. Emellett büszke még elismeréseire, így a kétszeres kiváló dolgozó kitüntetésre és a miniszteri dicséretre.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.