21 éve, 1996 óta dolgozik a Semmelweis Egyetemen Sáfrány Mária, aki jelenleg a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet vezető asszisztense. Több mint 130 fő mindennapi munkáját koordinálja, és vezeti az intézet Prevenciós Osztályát.

Megújult a vezető főnővéri, illetve asszisztensi rendszer a Fogorvostudományi Karon (FOK). A karnak három egymástól jól elkülönülő egysége van, ezért célszerűnek látszott, hogy mindenhol önálló főnővér, illetve főasszisztens fogja össze a szakdolgozói feladatokat – mondta dr. Gerber Gábor dékán. Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika vezető főnővére az új rendszerben is Ábrahám Mária, aki 15 éve látja el ezt a feladatot (a vele készült korábbi interjúnk itt olvasható). A négy klinikának és két tanszéknek (Fogpótlástani, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási, Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Klinikák, valamint Orális Diagnosztikai és Propedeutikai Tanszékek) otthont adó FOK Oktatási Centrum vezető asszisztense Képes Zoltánné lett (interjúsorozatunk hamarosan vele folytatódik). A FOK legnagyobb intézményének, a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetnek a vezető asszisztense Sáfrány Mária (ahol korábban szintén volt már ilyen pozíció).

Sáfrány Mária eredetileg ápolónő szeretett volna lenni, 18 évesen a belgyógyászaton kezdett dolgozni, majd a fogászat irányába váltott. Az egyetemen 1996 óta dolgozik, korábban a Fogpótlástani Klinikán és a Kútvölgyi Klinikai Tömbben, a FOK II. Sz. Oktatási Részlegén végezte munkáját, rövid külföldi tartózkodás után 2013-ban jött vissza Budapestre, dr. Hermann Péter és dr. Kivovics Péter hívására. A Központi Stomatológiai Intézet vezető asszisztenseként a mindennapi vezetői feladatain kívül kiemelt fontosságúnak tekintette az intézetben dolgozó fogászati asszisztensek és klinikai fogászati higiénikusok szakmai felkészültségének javítását, új egyetemi protokollok bevezetését. 2014-ben részt vett a Központi Stomatologiai Intézet Fogorvostudományi Karba történő integrálásában, és a Fogászati és Szájsebészeti Intézet létrehozásában.

Vezető asszisztensként feladatai közé tartozik az intézeti anyag- és gyógyszerbeszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés, 61 asszisztens beosztásának és feladatainak koordinálása, munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatok ellátása. Emellett foglakozik az intézet dolgozóinak és az itt tanuló fogászati asszisztensek, klinikai fogászati higiénikusok oktatásával, valamint továbbképzések szervezésével. Mint mondta, szereti a pörgős munkatempót, az adminisztratív feladatok mellett a betegellátásban is részt vesz. Hozzátette, hogy folyamatosan odafigyel az asszisztensek munkájára, szakmai előmenetelükben is igyekszik segíteni kollégáit, akik a munkaügyek mellett személyes problémákkal is szívesen fordulnak hozzá.

Dr. Kivovics Péter, az intézet igazgatója 2013-ban hozta létre az ország egyetlen közfinanszírozott Prevenciós Osztályát, ahol klinikai fogászati higiénikusok dolgoznak, orvosok felügyelete mellett. Sáfrány Mária kiemelte az osztályon és a fizikailag annak falain kívül folyó munkát: a klinikai fogászati higiénikusokkal folyamatosan járnak egészségnevelő programokra többek között óvodákba, iskolákba, idősek otthonába. Emellett szájhigiénés előadásokat tart védőnőknek, egészségnevelő előadásaival részt vesz a terhesgondozásban, klinikai osztályokat látogat, fogászati előadásokat tart az ország különböző városiban, szakmai továbbképzéseken, továbbá rendszeresen részt vesz a fogászati asszisztensek és klinikai fogászati higiénikusok oktatásában, valamint OKJ vizsgaelnökként is dolgozik – sorolta.

2014-ben a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet akkreditációt nyert klinikai fogászati higiénikus képzés indítására, melyet azóta évről-évre meghirdetnek és fejlesztenek. A képzés egyik szakmai vezetője Sáfrány Mária, aki idén maga is visszaül az iskolapadba, és elkezdi az Egészségtudományi Karon az okleveles egészségügyi szaktanár MSc képzését.

Az intézet az ország egyik legtöbb beteget fogadó ellátóhelye, ezért Sáfrány Máriának vezető asszisztensként gyakorolnia kell magabiztos szakmai tudását, kommunikációs képességeit. Munkája elismeréseként 2016-ban dr. Gerber Gábor Dékáni Dicsérettel tüntette ki.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.