Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 22.
511033 Összes oltás

Várjuk azon amatőr színjátszók jelentkezését akik, 2018-ban a Semmelweis Emlékévben, melynek fővédnöke Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke, vállalkoznak arra, hogy Jens Bjorneboe Semmelweis című drámáját (1968) nyilvánosan bemutatják. Nagyszerű lenne, ha orvostanhallgatók vagy orvosok játszanák el a színdarabot.

A világon legjobban ismert magyar orvos, Semmelweis Ignác, az orvostudományok és a sebészet doktora, szülészmester, a Pesti Királyi Magyar Tudományegyetemen az Elméleti és Gyakorlati Szülészet nyilvános, rendes tanára, „anyák és csecsemők megmentője”, a sebészeti aszepszis elméleti és gyakorlati megalapítója 1818-ban született Budán, a Vár alatt; szülőháza ma múzeum. 2018, születésének 200. évfordulója, hivatalos emlékév, fővédnöke Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke.

A tudós orvos egyike azon 12, a történelem leginnovatívabb orvos-egészségügyi szakemberének, akinek a Chicagói Múzeumban szobrot állítottak. A gyermekágyi lázról és az aszeptikus megelőzés bevezetéséről szóló felfedezéseinek teljes dokumentációját 2013-ban az UNESCO felvette Világemlékezet listájára és a 2015. évet, halálának 150. évfordulóját az UNESCO megünneplésre méltónak találta.

Erkölcsi, szakmai és honpolgári kötelességünk, hogy a kiváló tudós tanulságos életét, illetve a mindennapjainkra ma is ható és felfedezését, ezek tanulságait büszkén a felnövő ifjúságunk és a világ elé tárjuk.

A Semmelweis Egyetem dr. Rosivall László elnökletével Emlékbizottságot hozott létre a megemlékezés méltó megszervezésére. A 2018-as évfordulóra Semmelweisről szóló egyetemi kurzusokat, tudományos emléküléseket, nyilvános előadásokat, tanulmányokat, könyveket, nemzetközi szakmai fórumokat hoznak létre, illetve szerveznek. Bemutatják Ray Lustig, kortárs zeneszerző Semmelweis Operáját és remélhetőleg Bjorneboe drámáját is. A Magyar Posta emlékbélyeget, a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Pénzverő Zrt. pedig emlékérmet ad ki.

Az orvos óriás eszméjének méltó hirdetése, hazánk tudományos és kulturális eredményeinek terjesztése mindnyájunk feladata és közös érdeke.

További információ, jelentkezés:
telefonszám: 06/1 2100-100, email: rosivall.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Forrás:  Semmelweis Emlékbizottság