Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 22.
511033 Összes oltás

Iktatási szám:103597/KLINK/2017

A Klinikai Központ szervezetébe tartozó, valamint egészségügyi szolgáltatást nyújtó valamennyi szervezeti egység vezetője számára

Tisztelt Vezető Kollégák! 

Nagy örömömre szolgál, mely szerint tájékoztathatom Önöket arról, hogy a FINA2017 Vizes Világbajnokság Orvosszakmai hátterének biztosításaként a Semmelweis Kft. által vásárolt orvosi eszközök túlnyomó részét a Semmelweis Kft. a Semmelweis Egyetem számára ajándékozta.

Mindezekre tekintettel, a Klinikai Központ Elnöksége nyílt eszközpályázatot hirdet meg – a csatolt eszközlista vonatkozásában (pdf) – a Semmelweis Egyetem minden egészségügyi ellátásban részt vevő szervezeti egysége számára, kérve a maximum egy oldalas pályázati anyagnak az alábbi szempontrendszer szerinti összeállítását, súlyozását:

  1. Önnek hány munkatársa vett részt, illetőleg az Ön szervezeti egysége hogyan járult hozzá a FINA2017 Vizes Világbajnokság Orvosszakmai hátterének biztosításában, biztosításához?
  2. Az Ön által pályázni kívánt eszköz/eszközök milyen célt/célokat valósítana meg/valósítanának meg Klinikáján/Intézményében?
  3. Egyéb, Ön által fontosnak ítélt szempontok, indokok bemutatása a pályázni kívánt eszköz/eszközök tekintetében.

Kérem, hogy a fentieknek megfelelő anyagot 2017. december 17. 24 óráig szíveskedjenek megküldeni részemre mind postai úton, mind elektronikus formátumban, az utóbbi esetben a janik.csilla@semmelweis-univ.hu és az elnok.klinikaikozpont@semmelweis-univ.hu e-mail címekre.

Budapest, 2017. november 30.

 

Üdvözlettel:                                             

prof. dr. Merkely Béla
Klinikai Központ Elnök
FINA2017 Chief Medical Officer

  1. sz. melléklet – Excel eszközlista (xlsx)