„Az egyetemi kiválóság 12 pontja” címmel mutatta be rektorjelölti programját dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja, az Élettani Intézet igazgatója az Elméleti Orvostudományi Központ Szent-Györgyi Albert termében. A rendezvényt dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg.

Pályázatát ismertetve dr. Hunyady László úgy vélte, fő céljai nem mások, mint amiket a teremben ülők többsége is mondana, ha megkérdeznék, mit szeretne az egyetemen. Legyen kiváló oktatás, kutatás, betegellátás, a hallgatók jó körülmények között tanuljanak, kiválóan teljesítsenek, a munkatársak élet- és munkakörülményei optimálisak legyenek. Éppen ezért a dékán, mint rámutatott, fontosnak tartja, hogy terveit eddigi teljesítménye kontextusába helyezze, láttatva, hogy folyamatosság van az eddigi munkássága és rektori tervei között.

Az egyetem a karok tevékenységére épül – jelentette ki. Pályázatában külön foglalkozik minden karral, a karok vezetőivel egyeztetve, az ő elképzeléseik alapján írta meg ezt a részt – tette hozzá.

Az elmúlt három év gazdasági tevékenységére kitérve rámutatott, hogy a Szenátus tagjaként ebben az időszakban először a 2017-es költségvetést szavazta meg. Ennek egyik fontos oka, hogy idén sikerült elérni – személyes kezdeményezésére – egy olyan oktatói, kutatói életpályamodell bevezetését, mely az év elején havi 107 ezer forinttal, jelen pillanatban pedig havi 207 ezer forinttal növeli meg a fizetését valamennyi olyan oktatónak és kutatónak az ÁOK-n, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon, aki nem részesült az ezzel megegyező összegű egészségügyi béremelésben. 2017 végén mintegy 26 milliárd forint van az egyetem számláján, amiből látszik, hogy van háttere az általam elmondott program megvalósításának – jegyezte meg.

Kitért arra, hogy a Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) rendelkezik arról, hogy az egyetem első számú felelős vezetője a rektor, míg a működtetést a kancellár végzi. Az együttműködésnek az Nftv. szelleme mentén kell történnie – hangsúlyozta.

Dr. Hunyady László elmondta, hogy két éve dékánként szervezetfejlesztésbe kezdett, az Egészségügyi Menedzserképző Központ segítségével nyolc projektet fogalmaztak meg. Mivel a kar problémái sok tekintetben hasonlóak az egyeteméhez, ezekből indult ki a pályázat elkészítésekor.

Az oktatás, kutatás, betegellátás kiválósága nem növelhető anélkül, hogy vonzó anyagi- és munkafeltételeket teremtsünk a munkatársak számára – mutatott rá. Eszerint kiemelt programpont a már említett oktató életpályamodell, annak kiterjesztése minden karra és minden dolgozóra. Fontosnak tartja, hogy a kormányzat az egészségügyi ágazatban oktatókat is kezelje kiemelten a szakorvosokhoz hasonlóan. Programjában szerepel egy többletjuttatási rendszer is az oktatás minősége alapján. Kiemelten fontosnak tartja a szakdolgozók, valamint a konduktorok megfelelő bérezését.

Hallgatóbarát egyetemet szeretne, ahol a tehetséggondozásnak új mechanizmusai indulnak el, a nehézséggel küzdő hallgatók rendszerszintű támogatást kapnak, javul a kollégiumi ellátás, valamint fejlesztések folynak az oktatásmódszertan és a hallgatók véleményezése terén. Az ÁOK-n létrejött oktatás-módszertani centrum működését az egész egyetemre kiterjesztené, melynek feladatai közé tartozna a digitális tartalmak kezelése, tananyag repozitórium létrehozása.

A szak- és továbbképzés területén a dékán nagy lehetőséget lát a térítéses idegennyelvű kurzusok számának növelésében. Egy továbbképző központot hozna létre az egyetem balatonvilágosi ingatlanjában, mely télen a bevételt termelő továbbképzéseket, nyáron a dolgozók üdülését szolgálná.

Mind a hallgatói, mind a dolgozói érdekképviseletekkel fontosnak tartja az együttműködést, melynek alapját a közös célok képezik. Ígéretet tett a régen elavult kollektív szerződés megújítására a jövő év folyamán.

A kutatás-fejlesztés és innováció terén hangsúlyozta a tudományos munka tartalmának és minőségének javítását. A Tudományos és Innovációs Alap feladatának tartja, hogy startup pályázattal idevonzzon kiváló kutatókat, továbbá az egyetem minden szegmensében legyen kutatás, újuljon meg a kutatási infrastruktúra. Fontosnak tartja az elmélet és klinikum együttműködésében rejlő lehetőségek jobb kihasználását.

A betegellátásban súlyos humánerőforrás-problémát lát, melynek megoldására az életpályamodellen keresztül lehet lehetőség. A magas progresszivitású, speciális ellátások előtérbe helyezését támogatja, és kiemelte a klinikai kutatások, valamint az egészségturizmus fejlesztését. Utóbbival kapcsolatban előrevetítette egy külön fizetős klinika létrehozását külföldi páciensek fogadására, mellyel forrás vonható be a betegellátásba.

A kormányzat által kilátásba helyezett infrastrukturális fejlesztéseket támogatja, és informatikai fejlesztésekre is szükség van, meg kell érkeznie az egyetemnek a digitális 21. századhoz.

Nagyon fontos és még elindítás előtt álló projektnek nevezte a paraszolvenciamentes egyetem gondolatát. A hálapénz a betegellátás és az oktatás szempontjából is komoly problémát jelent, de csak úgy iktatható ki, ha kompenzációt kapnak az érintettek – mondta.

Dr. Hunyady László hangsúlyozta: egyetemi kiválóság nincs kiváló és motivált oktatók, hallgatók és dolgozók nélkül. Hasznosítva mindazt a tudást és tapasztalatot, amit dékánként szerzett, ezért szeretne dolgozni rektorrá választása esetén.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.