Összesen 131 PhD-fokozatú doktort avatott fel dr. Szél Ágoston rektor és dr. Tímár József, a Doktori Tanács elnöke az idei Dies Academicuson. Az ünnepségen a hagyományoknak megfelelően több kitüntetést és díjat is átadtak.

 

Az ünnepi ülést dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg, aki szólt arról, hogy a Dies Academicus egy viszonylag fiatal ünnepség, hiszen PhD-fokozatot 1993 óta adhatnak ki az egyetemek. Ez a tudomány, a bölcsesség, az akadémia napja, melyen azokat köszöntjük, akik elérték azt a tudományos színvonalat, melyet a PhD-fokozattal fémjelzünk – hangsúlyozta.

Dr. Tímár József, a Doktori Tanács elnöke a doktorjelöltek eredményeit ismertetve elmondta: 2017-ben összesen 131 jelölt fejezte be doktori munkáját, 115 fő summa cum laude, 16 fő cum laude minősítéssel. Az ünnepélyes eskütételt követően dr. Szél Ágoston és dr. Tímár József PhD-fokozatú doktorrá avatta a jelölteket, és kézfogásukkal doktortársaikká fogadták őket.

Dr. Tímár József beszédében hangsúlyozta: a most avatott PhD-fokozatú doktorok nemzetközi jogosítványt kapnak arra, hogy önálló kutatásokat folytathassanak, önállóan pályázzanak hazai és nemzetközi szinten. Kitért arra, hogy az egyetem hét doktori iskolájában közel 150 aktív témavezető foglalkozik a mintegy 500 PhD-hallgatóval. A doktori iskolák magas színvonalú diplomát biztosítanak, ami a nemzetközileg versenyképes kutatásoknak és a magunk által magasra tett mércének köszöntető – mutatott rá. Szólt arról is, hogy a múlt évben a legmagasabb színvonalú, ún. Q1-es és Q2-es top folyóiratokban megjelent, a Semmelweis Egyetem által jegyzett, nemzetközi tudományos közlemények döntő többségében jelentős szerepet játszottak a PhD-s hallgatók. Méltatta az egyes doktori iskolák szereplését, kiemelve a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolát, ahol 44-en szereztek fokozatot.

Szólt egyebek mellett arról is, hogy a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola költségvetése 2017-ben jelentősen emelkedett, ami lehetőséget adott arra, hogy a korábbi évekhez képest sokkal több ún. predoktori ösztöndíjat és nagyobb számú utazási támogatást biztosítsanak a hallgatóknak. Dr. Tímár József elmondta, hogy kísérletképpen idén kisműszerpályázatot is hirdettek, és a tapasztalatok azt mutatták, hogy valós igény van egy ilyen támogatási rendszerre.

2017-ben a Nemzeti Kiválósági Program keretében 24 predoktori ösztöndíjat és 11 doktorandusz ösztöndíjat nyert el az egyetem. Emellett az elnök kiemelte az egyetem által vezetett EFOP pályázat elnyerését, mely öt évre a Doktori Iskola költségvetéséhez mérhető anyagi támogatást nyújt a PhD-képzésnek. Nagy jelentősége van a korábban is létezett utazástámogatások mellett a publikálás támogatásának, és stratégiai fontosságúnak nevezte az új kutatói utánpótlás nevelési ösztöndíjprogramok indítását. Az egyik a graduális képzésben lévő kiváló tudományos diákköri (TDK) munkát végző hallgatókat célozza meg, míg a másik azokat a rezidenseket, akik korábban a TDK keretében sikeres kutatásokat folytattak. Dr. Tímár József elmondta, azt várják ettől, hogy emelkedni fog a fokozatszerzők száma, és ezáltal a minősített oktatóké is. Felhívta a frissen avatottak figyelmét arra, hogy ne feledkezzenek el témavezetőikről se, mert nélkülük nem jutottak volna el eddig a napig. Az ő igazi jutalmuk az önök hálája és szeretete legyen – tette hozzá. 

Az ünnepség kitüntetések, díjak átadásával folytatódott. „Kiváló PhD-oktató” kitüntetést vehetett át Dr. Kovalszky Ilona professor emerita (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet), Dr. Mandl József professor emeritus (Orvosi, Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) és Dr. Noszál Béla professor emeritus (Gyógyszerészi Kémiai Intézet). Az elismeréseket dr. Tímár József adta át a díjazottak méltatását követően.

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának ifjabb dr. Farkas Zsolt emlékére létrehozott „Veritas et Virtus” Alapítványa minden évben pályázatot hirdet 35 éven aluli PhD-hallgatók, illetve predoktorok számára az egyetem Doktori Iskolájában végzett tudományos munkájuk bemutatására. Idén a díjat megosztottan dr. Lengyel Miklós, dr. Perge Pál és dr. Trojnár Eszter nyerte el.

A Semmelweis Egyetem Baráti Körének Doktorandusz Kiválósági Díját dr. Hujber Zoltán és dr. Mátyás Csaba nyerte el idén. A díjat dokumentáló emléklapot dr. Monos Emil professor emeritus, a Baráti Kör elnöke és dr. Némedy Edit főorvos, a Baráti Kör vezetőségi tagja adta át.

A Dies Academicus keretében dr. Tímár József a II. Sz. Patológiai Intézet leköszönt vezetőjeként arany pecsétgyűrűt vehetett át dr. Szél Ágoston rektortól, miután dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja méltatta munkásságát.

Az ünnepségen ezt követően a karok előterjesztése alapján címzetes egyetemi docensi, címzetes főiskolai docensi, magántanári és mesteroktatói címeket adományoztak olyan kiemelkedő személyeknek, akik hosszabb idő óta részt vesznek az oktatómunkában. Az erről szóló okleveleket dr. Szél Ágoston rektor adta át. Címzetes egyetemi docensi címet vehetett át dr. Cserháti Péter és dr. Gyimesné dr. Forrás Krisztina. Címzetes főiskolai docensi címet dr. Réthy Lajos Attila, míg magántanári címet Bognár Virág Katalin, dr. Gamal Eldin Mohamed Elmowag, dr. Iváncsy Tamás, dr. Meskó Bertalan, dr. Moldvay Judit, dr. Nagy Géza és dr. Szokoly Miklós kapott. Mesteroktatói címben részesült dr. Harrach Andor, Kubányi Jolán és dr. Szikla Károly.

A Dr. Genersich Antal Alapítvány 2017. évi díjait dr. Sótonyi Péter rector emeritus, az alapítvány tiszteletbeli elnöke és Heim Pál, a névadó leszármazottja adta át. Az alapítvány idei hallgatói díjazottjai Kocsmár Ildikó és Sárdy Balázs, az ÁOK hatodéves hallgatói. A Magyar Patológusok Társasága felterjesztése alapján dr. Sápi Zoltán, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet egyetemi tanára, a Magyar Onkológusok Társasága felterjesztése alapján dr. Pápai Zsuzsanna címzetes egyetemi tanár, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ osztályvezető főorvosa vehetett át díjat. Az akadémikusok számára létesített Genersich Antal Díjat 2017-ben a Kuratórium döntése alapján dr. Hunyady László dékán, az Élettani Intézet igazgatója vehette át. A Kárpát-medencei díjazott dr. Ábrám Zoltán (Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Közegészségtani Tanszék). Különdíjban részesült dr. Szendrői Miklós, az Ortopédiai Klinika igazgatója.

Az ünnepség zárásaként a Medikus Zenekar előadását hallgathatták meg a résztvevők. Dr. Szél Ágoston zárszavában kiemelte: legyünk büszkék arra, hogy a Semmelweis Egyetemen szerzett PhD-diploma értéke igen magas, és sokat dolgozunk azon, hogy ez így maradjon. 

 Dobozi Pálma

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

134kép