A II. Sz. Belgyógyászati Klinika aulájában avatták fel dr. Rácz Károly, a klinika februárban elhunyt volt igazgatójának arcképét ábrázoló domborművet. Az alkotást dr. Tulassay Zsolt professor emeritus és dr. Igaz Péter igazgató leplezték le az egyetem munkatársai és dr. Rácz Károly családtagjainak jelenlétében, az ünnepélyes avatáson dr. Szél Ágoston rektor és dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja is tisztelgő beszédet tartottak.

Dr. Szél Ágoston szólt róla, hogy az egyetem felsőoktatási világrangsorokban elért kiváló eredményei az olyan kiemelkedő személyiségeknek is köszönhető, mint amilyen dr. Rácz Károly volt. Kivételes orvos, kutató és oktató egyéniség volt, akitől mindenki sokat tanulhatott. Tekintetéből olyan emberség sugárzott a betegek felé egyfajta szuggesztív erővel, amit megtanulni nem lehet – mondta a rektor. Hozzátette, hogy dr. Rácz Károly halk szavú, csendes, tapintatos ember volt, nagysága empatikus képességében nyilvánult meg orvosként és egyetemi közéleti tevékenységében egyaránt. Ahhoz, hogy a hozzá hasonló személyiségek emléke ne tűnjön el, és az utódok számára is példa legyen, kiváló lehetőséget jelent egy dombormű, ami az ide érkező fiatal medikusok érdeklődését is felkelti – hangsúlyozta dr. Szél Ágoston. Emlékeztetett, hogy folyamatban van a Doktori Iskola átnevezése Semmelweis Egyetem Rácz Károly Doktori Iskolává, tisztelegve a Doktori Tanács korábbi elnökének emléke előtt.

Dr. Hunyady László dékán nagybetűs orvosként írta le dr. Rácz Károlyt, aki még betegen is pácienseket fogadott. Emellett kiváló oktató volt, aki tudományos munkájával is maradandót alkotott – tette hozzá. Tudása kiemelkedő volt, tanítványaihoz és munkatársaihoz egyaránt türelemmel viszonyult, és mindenkiből tiszteletet váltott ki – jellemezte a professzort dr. Hunyady László kiemelve, hogy dr. Rácz Károlyt mindenki szerette. Munkája során a tekintélyelvűség távol állt tőle, beosztottjai nem azért teljesítették utasításait, mert tartottak tőle, hanem mert szerették – szólt tisztelgő beszédében a dékán.

Dr. Tulassay Zsolt, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika professor emeritusa, dr. Rácz Károly igazgatói elődje a klinika arcképcsarnokáról szólt, ahol az új dombormű is helyet kapott. Mint mondta, azok a belgyógyászok, akiknek a képmását a Szentkirályi utcában eddig elhelyezték, mindannyian nagy egyéniségek voltak, akik előre vitték a belgyógyászatot, befolyásolták a klinikai életet. Dr. Rácz Károlyt olyan emberként írta le, akit mindig a szeretet vezérelt, rendelkezésre állt mindenki számára, segítőkész volt. A klinika „panteonjának” célja éppen az, hogy ez a szellemiség megtapasztalható legyen mindazok számára, akik belépnek az épületbe – mondta dr. Tulassay Zsolt.

Dr. Igaz Péter igazgató elmondta, hogy dr. Rácz Károly professzor életét a II. Sz. Belgyógyászati Klinikának szentelte, az utána maradt űrt eddig nem sikerült betölteni, mivel türelme, szeretete, a betegekhez és kollégákhoz való hozzáállása egyedi volt. Emlékét a klinika több módon próbálja megőrizni, ezek egyike a dombormű, emellett kutatói tevékenysége előtt tisztelegve az idei évtől az endokrinológiai továbbképző tanfolyamot Rácz Károly továbbképző tanfolyamnak fogják hívni – emelte ki az igazgató.

A domborművet Csányi Katalin szobrászművész készítette, az ünnepélyes leleplezést Rozmán Lajos klarinétművész előadása kísérte. A művészeket dr. Pusztai Péter klinikai főorvos, endokrinológus mutatta be a résztvevőknek.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

8kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.