A Semmelweis Egyetem három kutatóhelye több 1,3 milliárd forint fejlesztési támogatást nyert el a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) két felhívása keretében. A három nyertes, július 1-jén induló projekt vezetője dr. Ligeti Erzsébet, az Élettani Intézet egyetemi tanára, dr. Buzás Edit, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet igazgatója, és dr. Christos Chinopoulos, az Orvosi Biokémiai Intézet docense. 

A Stratégiai K+F műhelyek kiválósága felhívásra sikeresen pályázott a dr. Ligeti Erzsébet által vezetett „Szövetkárosító folyamatok molekuláris mechanizmusának felderítése” projekt, melynek célja, hogy a sejten belüli és a sejtek közötti kommunikációs folyamatok vizsgálatával feltérképezzék a szövetkárosító működések molekuláris alapjait. A tervezett kutatások jelentős mértékben segítik a gyulladásos és kardiovaszkuláris betegségek megértését és új terápiás támadáspontok kijelölését, melyek későbbi gyógyszerfejlesztések alapjait képezhetik. A projekt egyik kiemelt feladata az egyetemen ezzel a témával foglalkozó, a nemzetközi kutatás élvonalába tartozó munkacsoportok stratégiai megerősítése és együttműködésük további támogatása, egy stratégiai műhely kialakítása.

A „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” felhívás keretében támogatást nyert el a „Magyar Központi Extracelluláris Vezikula Kutató, Szolgáltató és Referencia Laboratórium létrehozása a Semmelweis Egyetemen” című projekt dr. Buzás Edit vezetésével. Az extracelluláris vezikula kutatás rendkívül gyorsan fejlődik az orvosbiológia szinte minden területén. Tekintettel arra, hogy az extracelluláris vezikulák izolálása és detektálása speciális műszereket és módszereket igényel, a tervezett infrastruktúra birtokában a Semmelweis Egyetemen kialakítandó laboratórium nemcsak korszerű kutató, hanem szolgáltató és referencia laboratóriumként is működhet.

Szintén a „Kutatási infrastruktúra megerősítése” felhívás keretében indulhat el a dr. Christos Chinopoulos által vezetett „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” című projekt. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a rákos sejtek mitokondriumai alternatív energiatermelő mechanizmust képesek működtetni, mely jelentős szerepet játszik a tumor növekedésében. Ez a speciális enzimek által megvalósuló alternatív energiatermelő mechanizmus újszerű kemoterápiás célpont lehet. A mitokondriális kifejeződések vizsgálata mellett a projekt célja, hogy az egyetem közép-és kelet európai szintű RPPA központtá váljon és létrejöjjön szintén regionális szinten egy tumor és egészséges mintákból álló biobank.

DP
Forrás: Innovációs Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem; D. Kiss Balázs

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.