A tavalyi évhez képest négyszer több pályázati támogatást nyert el a Semmelweis Egyetem, elsősorban az egyetemi kutatók szakmai tevékenységének köszönhetően. 37 nyertes projekttel több mint 14 milliárd forint, többségében kutatás-fejlesztési program keretében elnyert bevételhez jutott az egyetem.

Sikeres évet zár a Semmelweis Egyetem pályázati szempontból, annak ellenére, hogy a Közép-magyarországi régióban a konvergencia régióhoz képest lényegesen kevesebb uniós finanszírozású forrás áll rendelkezésre – közölte Balogh András innovációs igazgató. A 37 nyertes projekttel megszerzett több mint 14 milliárd forint összegű támogatás közel négyszerese az elmúlt évi pályázati bevételnek. Az eredményes projektek alapvetően az egyetemi kutatók szakmai tevékenységét dicsérik, hiszen a 30 hazai és 7 külföldi pályamű túlnyomó többsége kutatás-fejlesztési program keretében nyert el támogatást – emelte ki Balogh András.

Az év végén kihirdetett Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP) keretében nyolc nyertes projekt több mint 6 milliárd forint összegű pályázati forráshoz jutott, ami kiemelkedő teljesítmény mind pénzügyi, mind szakmai szempontból. A pályázati eredmények értékelése alapján megállapítható, hogy majdnem minden harmadik nyertes konzorcium résztvevője egyetemi intézet vagy klinika, és a teljes támogatási összeg több mint ötöde a Semmelweis Egyetemhez került. Az egyetemi kutatók kiváló szakmai munkáját jelzi az a tény is, hogy öt projekt esetében egyetemi szervezeti egységek töltik be a konzorciumvezetői szerepet. Az NVKP célja az ország versenyképessége szempontjából stratégiai jelentőségű kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek, ezeken belül pedig jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák létrehozásának támogatása. A pályázat kiemelten épít a kutatási szervezetek és piaci szereplők közötti együttműködésre.

Az egyetemi pályázatok közül a legmagasabb, 2,6 milliárd forint összegű támogatást elnyert „Nemzeti szívprogram: Kutatás és innováció az iszkémiás szívbetegség és szívelégtelenség diagnosztikájában és terápiájában” című projekt keretében az egyetem transzlációs kardiológiai kutatócsoportja és négy K+F-vállalkozás innovatív diagnosztikai és terápiás módszerek, szolgáltatások és termékek fejlesztését vállalta. A fejlesztés eredményei a kardiovaszkuláris halálozás csökkentéséhez járulnak majd hozzá.

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok (korábbi nevükön OTKA-pályázatok) keretében 9 sikeres projekt révén az egyetemi kutatók közel 240 millió forint összegű támogatást nyertek el ebben az évben. Ez az eredmény mérsékeltebb a korábbi évekhez képest, aminek hátterében a program iránt megnövekedett érdeklődés áll, mely következtében idén csak a pályázók ötöde kaphatott támogatást.

A „Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című pályázati felhívás is a Semmelweis Egyetem kiemelkedő sikerével zárult, hiszen a kilenc díjazott projektből három az egyetemé, csaknem 900 millió forint értékben. A „Kisállatok in vivo folyamatainak 3D képalkotó vizsgálatához szükséges műszer-együttes beszerzése” című nyertes pályamű nemzetközileg is versenyképes kutatási és szolgáltatási portfólió kialakítását teszi lehetővé, amely core facility-ként elérhető lesz hazai és külföldi, akadémiai és ipari partnerek körében is.

A Semmelweis Egyetem kilenc épületének – köztük több klinikának és kollégiumnak – energia-megtakarítását szolgálja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében az év közepén és végén elnyert 4,8 milliárd forint összegű támogatás. A fűtéskorszerűsítést, tetőszigetelést, nyílászáró-cserét, napelemek telepítését érintő fejlesztés eredményeképpen javulnak az egészségügyi ellátás, a munkavégzés és a hallgatók elhelyezésének körülményei.

A jelenleg futó, 2014-2020-as tervezési időszakban az egyetem kiemelt figyelmet szentel a külföldi – különösen a közvetlen európai uniós forrásból finanszírozott – pályázatokon való sikeres szereplésnek – mondta el Balogh András. Hozzátette: meghatározó jelentőségű az intézmény részvétele az EIT-Health konzorciumban, hiszen e program a világ legnagyobb közfinanszírozású kezdeményezése az egészségügy területén. A csoportosulás több mint 50 központi és 90 társpartnerrel rendelkezik; munkájában 14 uniós tagállam vezető cégei, kutatócsoportjai, felsőoktatási intézményei vesznek részt.

Az EU Horizont 2020 keretprogram egyik legnagyobb presztízsű együttműködési pályázatán, a Teaming elnevezésű, kutatási kiválósági programban Magyarország szerepelt a legsikeresebben. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által koordinált, kiemelkedő hazai és külföldi szakmai partnerekből álló két győztes konzorcium összesen 26 millió euró (mintegy 8 milliárd forint) forrást nyert el kiválósági központok megvalósítására. Az egyik nyertes projekt célja egy Molekuláris Medicina Kiválósági Központ létrehozása, amelyben nagy hangsúlyt kap a transzlációs medicina, az alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának elősegítése. A Semmelweis Egyetem nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy részt vesz ebben a HCEMM-MOLMEDEX – Creating the Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine című konzorcionális projektben. Az egyetem nemzetközileg is elismert kutatói már korábban is jelentős eredményeket értek el többek között a kóros elhízáshoz, cukorbetegséghez, szívelégtelenséghez, a lisztérzékenységhez, a gének rákkeltő instabilitásához, a makula degenerációhoz vezető molekuláris zavarok megértésében, új gyógyszercélpontok azonosításában és sikeres egészségipari együttműködések kialakításában. A HCEMM-MOLMEDEX projekt keretében az érintett egyetemi kutatócsoportokat hét évre összesen 6,2 millió euró támogatásban részesítette az Európai Bizottság, s ezt az összeget még további hazai források is kiegészítik.

A külföldi pályázatok nyertesei közül az innovációs igazgató  kiemelte az Egészségügyi Menedzserképző Központot, amely 2016-ban az Európai Unió 3. Egészségügyi programjában, az Erasmus+, az Interreg Europe, valamint az Innovatív Medicina Kezdeményezés (IMI2) programokban egyaránt eredményes pályázatot tudott benyújtani.

Az egyetemi kutatók kiemelkedő szakmai tevékenységét jelző pályázati sikerek elérésében és a nyertes projektek megvalósításában fontos szerepet játszanak az egyetem központi szervezeti egységei – így az innovációs, jogi, gazdasági, beszerzési és munkaügyi szakterületek is – hangsúlyozta az igazgató.

Forrás: Innovációs Igazgatóság
Fotók: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.