Nyolc területen kezdett stratégiai fejlesztési programba az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) az Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) szakmai támogatásával. Ezek egyike az oktatói életpályamodell, mellyel kapcsolatban dr. Hunyady László dékán, a projekt vezetője hangsúlyozta: a cél egy olyan rendszer, melyben az oktatók nagyobb megbecsülését tükröző juttatások mellett a szakmai követelmények is pontosabban megjelennek. A dékán mérföldkőnek nevezte, hogy az e havi fizetési jegyzéken már megjelent az oktatókat és kutatókat érintő, idei évi költségvetésben elfogadott béremelés.

Az ÁOK és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) együttműködésének keretei között, az ÁOK dékánjának felkérésére a 2015/16-os tanévben egy vezetőképző tanfolyamot állított össze a kar tanszékvezetőinek az EKK Menedzserképző Központja. Ennek egyik eredményeként készült egy kari SWOT-elemzés, mely alapján megfogalmazódott a nyolc kiemelt témakör. Ezek közé tartozik az oktatói életpályamodell mellett a top 200 egyetem projekt, melynek célja, hogy a különböző rangsorokban előrébb jusson az egyetem, továbbá az oktatásfejlesztési, a klinikai oktatásfejlesztési, a magánellátási, a klinikai kutatási, a szak- és továbbképzési, valamint az E-egyetem/E-ÁOK projekt. A nyolc projekt lényege, hogy javaslatokat készítsünk, milyen elvek és stratégiák mentén tud a kar előrébb lépni ezeken a területeken – hangsúlyozta a dékán. A projektek által javasolt, kari hatáskörön túlmutató intézkedéseket a kar az egyetemi vezetés, illetve szükség esetén a fenntartó bevonásával kívánja megvalósítani.

Az oktatói életpályamodell javaslatainak kidolgozásában részt vesz dr. Reichert Péter, az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI) főigazgatója. E projekt első fontos eredménye, hogy a Szenátus által elfogadott költségvetés szerint az egyetem saját forrásból biztosítja, hogy ebben az évben az egészségügyi ágazati béremelésben nem, vagy csak részben érintett oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak bérébe is beépül az a bruttó 107 ezer forintos emelés, melyet az egészségügyi dolgozók (szakorvosok) a jogszabály alapján megkaptak. Az idei költségvetésben dr. Szász Károly kancellár támogatásával beépített emelést az ÁOK mellett a FOK és a GYTK oktatói és kutatói is megkapták. Ez az összeg a napokban kézhez vett bérjegyzékben már megjelent, és az EGFI tájékoztatása szerint következő hónapban ezt a kiegészítést – elkülönült jogcímen – januárig visszamenőleg is megkapják az érintettek. Az elfogadott költségvetés azt is tartalmazza, hogy ezt novemberben újabb, bruttó 100 ezer forintos emelés követi – emlékeztetett dr. Hunyady László.

A dékán elmondta, az életpályamodellel egy olyan rendszer kialakítása a cél, melyben a jelenleginél pontosabb szakmai követelményeket is felállítanának a különböző szintek eléréséhez. Így a mostaninál pontosabban meghatároznák, hogy az oktatóknak a magasabb beosztások eléréséhez mennyit kell oktatni, figyelembe vennék a hallgatói véleményeket, és azt, hogy hol tart az oktató a habilitáció, illetve az MTA doktora cím megszerzésében. Javasolnák azt is, hogy ha valaki elér egy bizonyos szintet (pl. habilitáció megszerzése), akkor addig is automatikusan járjon a bérnövekedés, amíg nem kerül az illető magasabb beosztásba, vagyis az eredményekkel párhuzamos legyen a jövedelemnövekedés.

Az oktatói életpályamodellel kapcsolatban a dékán szerint a fő kérdés, hogy az egyetem és a kar tud-e olyan jövőképet mutatni a fiatal kollégák számára, aminek hatására megéri a Semmelweis Egyetemen az oktatói pályát választani. A cél az, hogy minél több oktató hazatérjen, és motiváltan, az egyetemi feladatokra koncentráltan lehessen dolgozni – mutatott rá.

Mindehhez az egyetem által saját forrásból biztosított emelésnél többre van szükség a dékán szerint, aki kitért arra, hogy a négy orvoskar vezetője a közelmúltban közös javaslattal fordult a fenntartó minisztériumhoz. Ennek lényege, hogy az egészségügyben elindult bérrendezési folyamatot párhuzamosan kövesse az egészségügyi felsőoktatásban dolgozók bérének rendezése.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.