Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 14.
301173 Összes oltás

A fogyatékosság mint jelenség egyike azoknak a társadalmi láthatatlansággal társuló sajátosságoknak, amelyek révén az érintett személyek és családjaik, voltaképpen a fogyatékosság típusától függetlenül, nagy arányban megélik az izolációt, a hátrányos megkülönböztetés csaknem szisztematikusan érvényesülő jelenlétét, legyen szó iskoláról, munkába állásról, egészségügyről, közlekedésről vagy szórakozásról. Az Egészségtudományi Kar Vas utcai délutánok programsorozatának május rendezvényén elhangzott előadások ennek a láthatatlanságnak a különböző aspektusait kívánták megmutatni, kétféle megközelítésből.

Csángó Dániel a Mozduljunk ki! Egyesület elnöke „Mozdulj ki! Fogyatékkal is!” című előadásában a személyesség perspektíváját képviselte, elmesélve, hogy  miként került kerekesszékbe tizenegy évvel ezelőtt egy baleset következtében, és milyen fizikai és mentális küzdelmeket vívott meg, míg sikerült legyőznie a sérülésből fakadó állapotának legtöbb akadályát, családja és barátai segítségével. Az elmondott történet számos ponton mutatta meg, hogyan ütközik a fogyatékossággal élő emberek egyéni autonómia iránti igénye és a rehabilitációs gyakorlatban, az egészségügyi ellátásban, de az élet számos területén is uralkodó szemlélet.

Az évek során szerzett tapasztalatok és tudás birtokában jutott arra, hogy konkrét lépéseket is szeretne tenni a kerekesszékben élőkkel, és általában a fogyatékos emberekkel szembeni előítéletek leküzdéséért és elszigeteltségük csökkentéséért, önrendelkezésük, érdekérvényesítésük erősítéséért. Ezért kezdett felépíteni egy önkéntes segítői hálózatot, amelyet elindító szervezet a „Mozduljunk ki!” nevet kapta. A szervezet célja többek között, hogy a segítségre szorulókat és a segíteni akarókat összekapcsolva, valamint speciális applikációkat fejlesztve támogassa a kerekesszékben élő fiatalok önálló kikapcsolódását, szórakozását. Az otthonról való kimozdulás nemcsak a koncertek, fesztiválok élményét hozza magával, de egyúttal a függetlenség, az egyéni döntéshozás, a szabad kapcsolatteremtés tapasztalatát is. Emellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a mozgássérült emberek kilépjenek a láthatatlanságból, megjelenjenek új, eddig előttük zártnak tűnő színterekben, minél több lehetőséget biztosítva a mozgássérült és a nem mozgássérült emberek közötti érintkezésre. Csángó Dániel tapasztalati (insider) szakértőként részt vesz az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyó oktatásban, bemutatva az érintett személyek aspektusát az egyes képzések kulcstémáihoz kapcsolódva. Előadásában arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen nagy szükség lenne hasonló szemléletváltásra és nyitásra az egészségügyi szakemberképzés területén is.

Nagy Éva szociológus, az ETK Társadalomtudományi Tanszék részérőlFogyatékkal élők a mai társadalomban” címmel tartott előadást, melyben egyebek mellett azt mutatta be, hogy milyen „szemüvegen” keresztül szemléli a modern társadalmak intézményrendszere a fogyatékossággal élő embereket. A különböző fogyatékosságmodellek megismerése lehetővé teszi annak megvilágítását is, hogy milyen kényszerítő, meghatározó ereje lehet a fogyatékossággal élő emberek sorsára, lehetőségeire és küzdelmeire annak, hogy miként láttatják őket ezek a megközelítések: bűnösként, betegként vagy egy kisebbségi közösséget alkotó egyénként, aki jogai elismertetéséért küzd. Az egyes modellek történeti bemutatása mellett helyet kaptak olyan adatok, amelyek rávilágítanak arra, hogy milyen nagyszámúak és heterogének a fogyatékossággal élő emberek egyes csoportjai, ugyanakkor milyen mértékig képez a fogyatékosság jelensége társadalmi vakfoltot ma is. Ennek következtében alig tűnnek fel azok a diszkriminatív gyakorlatok, amelyek hozzájárulnak a fogyatékos emberek hátrányainak fenntartásához, az oktatási rendszertől az egészségügyig.

Az előadás konklúziója a fogyatékossággal élő emberekre alkalmazott címkék feltörésén túl a fogyatékos emberek önrendelkezésének erősítését fogalmazta meg, amely gondolat többek között a „Semmit se rólunk nélkülünk – elv” üzenete is.

Forrás: Egészségtudományi Kar

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.