Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 23.
17364 Összes oltás
7334 Beoltott Semmelweis Polgár

Az egyetemi sportközpont, egyes kollégiumok, illetve a Központi Könyvtár területén valósult meg a legtöbb fejlesztés a HASZNOS Projekt indulását követő  első három hónapban. Ugyanakkor számos olyan hosszabb távú fejlesztés is elindult az egyetemen, melynek az idei év során lesz kézzel fogható eredménye. Ezek közé tartoznak az elektronikus nyomtatványokkal kapcsolatos fejlesztések, valamint az egységes online tanulmányi követelményekre vonatkozó információs struktúra kialakítása vagy a Moodle mobilapplikáció.

A HASZNOS projekt  operatív fórumai – az eredeti terveknek megfelelően – 2016 december végén befejezték a munkát, míg a hosszabb távú feladatokért felelős  stratégiai munkacsoportok az idei évben az elért eredmények és az elmúlt időszak tapasztalatai alapján mind a feladataikat, mind az összetételüket tekintve  megújult struktúrában végzik a munkát. Az újonnan kialakult struktúrában négy munkacsoport és két célfeladat szerepel.

Fejlesztési munkacsoport néven folytatja megkezdett munkáját a Kollégiumok Igazgatósága, a Központi Könyvtár, továbbá a Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep. Mind a három szervezeti egység nagyszabású bővítéseket és korszerűsítést tűzött ki maga elé.  A kollégiumokban hallgatói szemmel nézve a legfontosabb változás az lesz, hogy a közösségi tereken wifi-hálózat épül ki, teljes körűen felújítják a kazánokat, valamint a levelezős hallgatók elhelyezési lehetőséget kapnak a konzultációs időszakban  és a vizsga napján. A Központi Könyvtárban szintén cél a wifi hálózat bővítése, de emellett a fűtési rendszer korszerűsítése, az elavult számítógépes munkaállomások cseréje, valamint új laptop töltőhelyek kialakítása is. A Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep többek között a jelenlegi aszfaltos pálya helyett egy műfüves futballpályát szeretne kialakítani, a két beton felületű teniszpályát műfüvesre cserélik, és egy új lábtenisz-pályát alakítanak ki az elkövetkező időszakban.

Szintén pontosított megnevezést kapott a Hallgatókat érintő eljárások egyszerűsítését végző munkacsoport, amely három korábbi munkacsoport és fórum munkáját folytatja az Oktatásigazgatási Hivatal vezetésével. Feladata, hogy az elektronikus nyomtatványkezelést fejlessze az egyetemen, egységesítse további 8 kérvénytípus formai és tartalmi elmeit, és lehetővé tegye elektronikus dokumentumként való kezelésüket. Emellett két kiválasztott kérvényt vezetnek be a Neptun rendszerbe, illetve biztosítják az elektronikus kérvénykezelés szabályozási hátterét. A munkacsoport megkezdi a tantárgyprogramok felülvizsgálatának és szaknyelvi lektorálásának koordinálást is.

Új, a Neptun fejlesztéséért felelős munkacsoport kezdi meg munkáját az Informatikai Igazgatóság felügyelete alatt, amely az elmúlt időszak tapasztalatai alapján koordinálja a HASZNOS Projekt során a Neptun rendszerrel kapcsolatban felmerülő igények megvalósítását. Részt vesz az elektronikus kérvénykezelés megszervezésében és implementálásában, valamint megvizsgálja az elektronikus aláírás lehetőségét is. A munkacsoport célkitűzése, hogy a Neptun rendszer technikai adottságainak lehető legszélesebb körű alkalmazását valósítsa meg az egyetemen a hallgatók elégedettségének javítása érdekében.

A hallgatói tanácsadó szolgálat létrehozását és közösségi rendezvények bővítését végző munkacsoport egy korábbi stratégiai munkacsoport és egy operatív fórum feladatait viszi tovább összevonva. A munkacsoport célja az egységes hallgatói tanácsadó szolgálat szervezeti és működési feltételeinek, szakmai portfóliójának kialakítása, a hallgatók részére szervezett rendezvények körének, formai és tartalmi elemeinek bővítése, illetve a rendezvények szervezésére vonatkozó egyetemi szabályozás felülvizsgálata.

2017-ben a HASZNOS Projekt keretein belül várható a Moodle mobilalkalmazás implementálása az egyetemi környezetbe. Az applikáció az e-learning rendszer által nyújtott szolgáltatásokat teszi majd könnyen használhatóvá különböző mobileszközökön. Ennek megvalósítását az E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő Igazgatóság végzi önállóan, azonban havonta jelzi a feladat előrehaladását a projekt vezetése számára.

Az egységes hallgatói kártyás beléptető rendszer kiépítése lesz a feladata a HASZNOS Projekt munkájába bekapcsolódó Biztonságtechnikai Igazgatóságnak, amely szintén önállóan, azonban a munkacsoportokkal együttműködésben fog dolgozni. Az újonnan kiépítendő rendszer eredményeképp a hallgatók egyetlen kártyával tudják majd azonosítani magukat az egyetem különböző intézményeibe való belépéskor, illetve egyes szolgáltatások igénybevételekor.

A HASZNOS Projekt intranetes honlapján megtalálható a frissített projektalapító dokumentum.

Sági Zenina

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.