Erősebb vezeték nélküli internetkapcsolat érhető el a Központi Könyvtárban januártól, és a kollégiumok wifi-hálózatának kiépítése is hamarosan megkezdődik – hangzott el egyebek mellett a HASZNOS projekt november végi ülésén. Szintén januárra készül el három, a hallgatókat segítő egyetemi mobilapplikáció részletes költség- és ütemterve.

rs9501_20130510-img_4123-kozponti-konyvtar-scrA Központi Könyvtárban december elsejével elkészült a szabad könyvtári helyek meghatározására egy online rendszer, amelynek tesztelése december első hetében zajlott a portaszolgálat bevonásával. A tapasztalatok alapján kiegészített megoldás december közepétől érhető el a Központi Könyvtár honlapjának nyitólapján. Megérkezett az első wifi access point is a könyvtárhoz, amelyet leltárba vétel után szerelnek be az épületbe, így a jövő év elején a hallgatók erősebb internetet használhatnak majd. Az adminisztratív jellegű intézkedések mellett egy online hibabejelentő rendszer ún. Facility Management is készül a könyvtár épületével kapcsolatos hibák, problémák bejelentésére.

A Kollégiumok Igazgatóságának közreműködésével a kollégiumokban a takarítás minőségének fejlesztése érdekében takarítási naplókat helyeztek el az egyes helyiségekben, valamint a hallgatókat is bevonták az ellenőrzés folyamatába, illetve a minősítésbe. Ennek eredményeképp javult a kollégiumokban a takarítás minősége.

Szabályzás készül arról, hogy milyen feltételek mellett vehetik át a portások a kollégiumi hallgatók helyett a számukra érkezett postai küldeményeket. Ezzel kapcsolatban még tart a felmérés kiértékelése. Az eredmények alapján a Kollégiumok Igazgatósága a portaszolgálatot biztosító Biztonságtechnikai Igazgatósággal és az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatósággal közösen dolgozza majd ki a megoldási javaslatot.

rs53651_ka-20160920-img_9358-scrA HASZNOS Projekt vezetői ülésén a Sportközpont vezetője bemutatta az elmúlt időszak fejlesztéseit. Ezek között van olyan, mely már a projekt megkezdése előtt elindult, illetve meg is valósult. A kültéri teniszpályák világításának korszerűsítése mellett 2016-ban megújították a sportcsarnokban található elavult térelválasztó függönyt, valamint az elöregedett parkettát is újracsiszolták, lakkozták, és kicserélték az ütköző palánkokat. A hallgatók ebben az évben már a falmászást is gyakorolhatják a Sportközpontban, január óta tanári felügyelet mellett egy boulder fal áll a rendelkezésükre.

Az elektronikus nyomtatványfejlesztő és a hallgatói ügyek intézésének adminisztratív könnyítése érdekében létrehozott fórumok ülésén sikerült egységesíteni a pilotnak választott költségtérítéses kérelem űrlap formai és tartalmi elemeit, amelyet a magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók használnak. Megkezdődött a hallgatói névsorból saját kérésre való törlés kérelemhez tartozó űrlap kidolgozása is. A munkával párhuzamosan feltérképezték a Neptun kérvénykezelő modulját is, és megvizsgálják, miként lehet azt egyetemi környezetbe integrálni. A modul lehetővé teszi a kérelmek összeállítását, kitöltését, benyújtását, a döntéshozatalt, a döntés kézbesítését, illetve lehetőség nyílik elektronikus aláírás hozzáadására is.  

A stratégiai munkacsoportok közül az „Egységes online tanulmányi követelményekre vonatkozó információs struktúra kialakításért felelős munkacsoport” 2017 május 31-ig egységesíti a Dékáni Hivatalokkal közösen az egyes szakokhoz tartozó tantárgyprogramokat, valamint azokat a változó jogszabályoknak megfelelően a képzési és kimeneti követelményekhez igazítja.  Az így felülvizsgált tantárgyprogramok fordításainak szaknyelvi lektorálását a Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság végzi majd.

Az „Egyetemi mobilapplikáció alkalmazási lehetőségeinek kidolgozása” stratégiai munkacsoport a megvizsgált mobilalkalmazási lehetőségek közül kiválasztotta azt a hármat, amelynek a tartalmi elemeit, valamint a részletes ütem- és költségtervét január elejére elkészíti. Ezek a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság által gondozott térkép applikáció, az Alumni Igazgatóság koordinálásával készülő hallgatói mobilalkalmazás, valamint az E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő Központ Moodle implementációja lettek. Az egyetem által használt egységes tanulmányi rendszernek, a Neptunnak van applikációja, jelenleg folyik ennek információbiztonsági vizsgálata az egyetemi környezetben.

Sági Zenina
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.