Az idei Semmelweis Symposium témája a transzlációs onkohematológia. A szimpóziumot az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet (Dr. Matolcsy András igazgató), az intézetben működő MTA-SE Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport (Dr. Bödör Csaba), valamint az I. Sz. és III. Sz. Belgyógyászati Klinika hematológiai munkacsoportjai közösen szervezik (Dr. Demeter Judit igazgatóhelyettes és dr. Masszi Tamás igazgató). A szimpózium helyszíne az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet épülete lesz.

RS54681_KA-20161027-IMG_1969-scr

Dr. Bödör Csaba, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos főmunkatársa, a november 17-18-án tartandó szimpózium egyik szervezője a tudományos rendezvény témája kapcsán kiemelte: az onkohematológia RS25547_KA-20141127-IMG_7963-bodor-csaba-interju-scrterületén hatalmas fejlődésnek lehettünk tanúi az elmúlt évtizedben, ideértve a betegségek genetikai hátterének pontosabb megismerését és az ehhez kapcsolódó új molekuláris diagnosztikus és célzott terápiás eljárások kifejlesztését.

A szervezők kiemelték azt is, hogy a tematika az onkohematológiai betegségek széles spektrumát fedi le, a különböző kórképek patogenezisét, a molekuláris diagnosztika, az új célzott terápiák és az őssejt-transzplantáció legaktuálisabb kérdéseit tárgyalva. Az egyetemmel évek óta együttműködő, nemzetközileg elismert szakemberek és hazai munkacsoportok bevonásával olyan szekcióüléseket tartanak, amelyek az alapkutatások, a molekuláris diagnosztika valamint a kezelés vonatkozásait egyaránt bemutatják – hangsúlyozták.

A tudományos rendezvényen három szekcióban tartanak előadásokat. Az elsőt dr. Matolcsy András, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet igazgatója illetve dr. Bödör Csaba vezetik. Témája az onkohematológiai kórképek patogenezise és genomikai háttere, melyben az elmúlt évek főbb genetikai eredményeit mutatják be: ezek több entitás esetében mára a diagnosztikus algoritmusok részét képezik és célzott terápiák kifejlesztésének is alapjául szolgálnak. A nemzetközi előadók közül Jude Fitzgibbon (Barts Cancer Institute, London) a B-sejtes lymphomák genetikai újdonságait, míg Leonie Saft (Karolinska Institutet, Stockholm) és Roland Jager (CEMM, Bécs) a myeloid rendszer daganatainak patológiai és genetikai újdonságait ismertetik. A külföldi előadók mellett a Semmelweis Egyetem kutatói is bemutatják eredményeiket.

RS52760_KA-20160825-IMG_6881-scrA második szekciót dr. Masszi Tamás, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója vezeti. Ez a szekció a hemopoetikus őssejt transzplantáció terén megjelent újdonságokról szól, hazai és nemzetközi szakértők sorát felvonultatva. A szakterület vezető tudományos lapja, a Leukemia főszerkesztője, Peter Robert Gale az Egyesült Államokból érkezik és a csontvelő transzplantáció aktuális kérdéseiről tart plenáris előadást. A meghívott előadók között szerepel továbbá Francesco Dazzi (London), aki a mesenchymalis sejtek klinikai alkalmazásának lehetőségeit mutatja be.

A harmadik szekció címe a „Multidiszciplinaritás az onkohematológiában”, melyet dr. Demeter Judit, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese, a klinika hematológiai osztályának és ambulanciájának vezetője szervez. A szekció meghatározó gondolata a „primum nil nocere” a molekulárisan célzott kezelések korában. Dr. Richard Clark (Liverpool) a krónikus myeloid leukémia RS26784_20120329-IMG_2535-scrmolekulárisan célzott kezelésének megválasztása során azokat a kardiológiai, diabetológiai és hepatológiai szempontokat emeli ki, amelyek révén a kezelés mellékhatásait minimalizálni lehet. Roch Houot (Rennes) előadása egy új korszak, az immunonkológia nyitánya, jelezve, hogy az immuncheckpoint gátlók alkalmazása már nem csak az onkológiában lehetséges, hanem az a malignus hematológiai betegségek egy részében is teret nyer. Az I. Belgyógyászati Klinika hematológusai a hajas sejtes leukémia célzott kezelésével, illetve a myeloma multiplex csontvonatkozásaival foglalkozó előadásukban szintén határterületi kérdésekre fókuszálnak.

Dr. Matolcsy András emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetemnek hazai és nemzetközi szinten is meghatározó szerepe van az onkohematológiai kutatásokban, diagnosztikában és betegellátásban. Ezen meghatározó szerep történelmi hagyományokra tekint vissza: az I. Sz. Belgyógyászati Klinikán történt Kelemen Endre professzor vezetésével 1971-ben-ben az első magyarországi őssejttranszplantáció, a III. Sz. Belgyógyászati Klinikán Gráf Ferenc professzor által vezetett munkacsoport pedig meghatározó felfedezéseket tett a myeloproliferatív kórképek területén. A szimpózium szervezői maguk is nagy lendületet adtak a hematológiai diagnosztikának és kutatásnak az egyetemen: Matolcsy András professzor vezetésével megalakult a hematológiai munkacsoport és az országos lymphoma regiszter az I. Sz. Patológiai Intézetben. A hematológiai betegellátás volumenét illetve, körülményeit az I. Sz Belgyógyászati Klinikán Demeter Judit professzor vezetésével a kúraszerű ellátás révén növelték, majd a részleg teljes felújításával optimalizálták. Masszi Tamás professzor irányításával pedig megalakult a Csontvelő Transzplantációs Tanszéki csoport a III. Sz. Belgyógyászati Klinikán. A hematológiai kutatások eredményességét ugyancsak jelzi, hogy 2015-től dr. Bödör Csaba a Lendület program keretében végez kutatásokat ezen a területen.

Tóth-Szabó Szilvia
Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.