Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Jó tanuló – Jó sportoló kitüntetés
díjainak elnyerésére

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep pályázatot hirdet a
„Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntetés díjainak elnyerésére.

I. Pályázatot nyújthatnak be:

1. a Semmelweis Egyetem beiratkozott nappali tagozatos, graduális képzésben részt vevő hallgatói,
2. tanulmányi átlageredményük a pályázást megelőző két szemeszterben 4.00-nél magasabb,
3. fegyelmi büntetésük nem volt, illetve annak hatálya alatt nem állnak,
4. a pályázat kiírását megelőző két tanulmányi félévben a szabályzatban meghatározott sportbeli követelményeket dokumentáltan teljesítették.

II. A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó személyi adatait (név, születési hely, dátum, kar, évfolyam, csoport),
2. a pályázó tanulmányaira és sporttevékenységére vonatkozó rövid önéletrajzot,
3. kari igazolást a pályázást megelőző két szemeszter tanulmányi eredményéről,
4. egyesületi és sportági szövetségi igazolást a pályázó által bejegyzett legmagasabb szintű sporteredményének eléréséről, amelyet a pályázást megelőző két szemeszterben teljesített,

III. A pályázatot személyesen 2016. december 10-én 1600 óráig a SE Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep vagy postán 2400 óráig lehet benyújtani. Cím: 1107 Budapest, Zágrábi utca 14.

IV. A pályázatokat a Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep igazgatója által vezetett 5 fős bizottság értékeli, és javaslatát az Egyetem Szenátusa elé terjeszti. A díjak odaítéléséről az Egyetem Szenátusa dönt.

V. A díjak átadására a Nemzeti Ünnep (március 15.) alkalmából tartott rendezvényen kerül sor.

VI. A pályázattal kapcsolatos részletes feltételekről és szabályokról az Egyetem Szenátusának 29/2007. (II.22.) számú határozatával elfogadott szabályzat rendelkezik, amelybe az érdekeltek az Interneten (a www.semmelweis.hu/Intranet/Egyetemi Szabályzatok), a Testnevelési és Sportközpont, Sporttelepek (1107 Budapest, Zágrábi utca 14.), vagy a Dékáni Hivatalokban tekinthetnek be hivatali időben.

VII. Pályázati lapok letölthetők a Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep honlapjáról (www.semmelweis.hu/sportkozpont), illetve a karok Dékáni Hivatalában.

Budapest, 2016. szeptember 26.

Várszegi Kornélia
igazgató
Testnevelési és Sportközpont,
Sporttelep

A jelentkezési lapot word formátumban erre a linkre kattintva letölthető.