Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

HEIDELBERGI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT EGY FŐ
IV. V. vagy VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓ RÉSZÉRE
NYÁRI NYELVTANFOLYAMRA

 A nyelvtanfolyam időpontja: 2016. augusztus 1-26.

 A nyelvtanfolyam célja a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező orvostanhallgatók általános nyelvi készségének fejlesztése.

VI. éves hallgatók esetében azok pályázhatnak, akik tanulmányaikat nem a 2015/16 tanévben zárják le.

A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket:

                       –  felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól

                       –  550 € költőpénz, melyből fizetendő a  szállás, étkezés, egyéb kiadások

Utasbiztosításról (betegség, baleset, poggyász) valamint felelősségbiztosításról a kiutazónak saját magának kell gondoskodni.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az utolsó két félév kreditigazolását, a kreditindexek kiszámolt számtani átlagának feltüntetésével;
  • német nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;
  • német-és magyar nyelvű motivációs levelet az e mail cím megadásával;
  • tudományos tevékenység összefoglalását magyar nyelven

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26, II. em. 202. szoba, postacím: 1428 Budapest Pf.2.), melynek határideje:

2016. március 30.

 A pályázatról egy erre a célra összehívott ad hoc bizottság dönt.

 A pályázat eredményéről mindenkit e mail-ben értesítünk.

További információt kaphatnak a +36 1 317-9079 telefonszámon Makádi Györgyitől