Összesen csaknem négyszáz előadással jelentkeztek a hallgatók az egyetem 2016-os Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferenciájára, melynek keretében ismét tartanak nemzetközi TDK-konferenciát is. Az ünnepélyes megnyitón  köszöntőt mondott dr. Szél Ágoston rektor és dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke, valamint átadták a Kiváló Tudományos Diákköri Nevelők díjakat és a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse díjakat.

RS44515_KA-20160210-KA__1530-scrDr. Szél Ágoston rektor megnyitó beszédében arról beszélt, hogy a tudományos diákkörös hallgatók most ismerkednek a tudományos munka rejtelmeivel, és már megvannak bennük a tudományos gondolkodás csírái. Azt kívánta a konferencia résztvevőinek, hogy legyen lehetőségük megtapasztalni a kutatómunka szépségét, azt az élményt, amikor már nem a témavezető irányítása alatt tevékenykednek, hanem önállóan sikerül valami újat felfedezniük. Személyes élményeit felidézve szólt a felfedezéshez vezető út nehézségeiről, és arról, egy-egy új felismerés sok kitartást és erőt igényel, de a kutatómunkának, a tudományos munkának ez az igazi lényege.

RS44503_KA-20160210-KA__1562-scrDr. Merkely Béla, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke beszédében kiemelte, a Semmelweis Egyetem hallgatói kiemelkedően sikeresen teljesítenek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A tavalyi OTDK Orvos- és Egészségtudomány Szekciójában, amelynek az egyetem adott otthont, a díjak mintegy felét Semmelweises hallgatók nyerték el, az ünnepélyes zárórendezvényen pedig két hallgató is Pro Scientia emlékérmet vehetett át. Az idei és a jövő évi TDK konferencián a 2017-es Pécsett rendezendő OTDK-ra lehet kvótát szerezni – emlékeztetett.

A konferenciára 338 előadást küldtek be, aminek a 99 százalékát elfogadta a szakmai zsűri. A február 10. és 12-e között tartott konferencia szekcióit idén két helyszínen, a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben és az Elméleti Orvostudományi Központban rendezik. Idén is tartanak nemzetközi konferenciát a TDK keretében, amire tíz külföldi és három magyar egyetemről érkeznek hallgatók, összesen 54 előadással. Kiemelte, hogy a Tudományos Diákköri Tanács kezdeményezésére a konferencián részt vevő hallgatók gyakorlati versenyeken is indulhatnak (a sebészeti, fogászati gyakorlati versenyen egyénileg, a gyógyszerészeti gyakorlati versenyen három fős csapatokban). A versenyek célja, hogy az elméleti megmérettetés mellett a konferencia résztvevői gyakorlati tudásukat is összemérhessék kollégáikkal. Dr. Merkely Béla úgy fogalmazott, a konferencia kiváló lehetőség arra, hogy a hallgatók elmélyítsék tudásukat, megvitassák tapasztalataikat és új szakmai kapcsolatokat, barátságokat kössenek.

A SE TDK kiemelt támogatója címet idén harmadik alkalommal a Richter Gedeon Nyrt. kapta.

RS44453_KA-20160210-KA__1779-scrA konferencia nyitóelőadását dr. Tóth Miklós, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója tartotta Cushing-szindróma – a laboratóriumtól a betegágyig címmel. Előadásában megemlékezett mesterének tartott tanáráról, dr. Kövér Andrásról, a Debreceni Orvostudományi Egyetem professzoráról, akinek az ajtaján 1975-ben kopogtatott be TDK-s hallgatóként, és akinek a laboratóriumában öt évet töltött el. Mint mondta, itt sajátította el a tudományos gondolkodás alapjait. A II. Sz. Belgyógyászati Klinikára 1987-ben jött, ahol pár hónap után az endokrin munkacsoport munkájához csatlakozott. Ezen belül is megragadta az endogén Cushing-szindróma komplexitása, amiről az előadásában is beszélt. Azokat a betegségeket nevezik Cushing-szindrómának, amelyekben a mellékvesékben túl sok kortizol képződik. Ennek oka egyes betegekben az, hogy a mellékvesékben daganat vagy daganatok alakul(nak) ki, míg más esetekben a mellékvesék kortizol termelését serkentő ACTH túltermelése okozza a betegséget. Cushing-kórnak nevezik abban az esetben, ha az ACTH-túltermelés forrása az agyalapi mirigy.

A konferencia programja erre a linkre kattintva pdf-formátumban letölthető. 

A konferencia eredményei tartalmazó ppt-fájl erre a linkre kattintva letölthető. 

Pogrányi Péter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Díjazottak

Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő:

Földvári-Nagy Lászlóné dr. Lenti Katalin, a Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék főiskolai tanára
Dr. Kiss András, a II. Sz. Patológiai Intézet egyetemi docense
Dr. Lakatos Péter László, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi docense
Dr. Nagy Péter, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet egyetemi tanára
Dr. Radovits Tamás, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa
Dr. Tóth Miklós, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója.

A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei:

Dr. Bajnok Anna (ÁOK) – Témavezető: dr. Toldi Gergely
Dr. Budai András (ÁOK) – Témavezető: Dr. Szíjártó Attila
Dr. Czimbalmos Csilla (ÁOK) – Témavezető: Dr. Vágó Hajnalka, dr. Merkely Béla
Dr. Csécs Ibolya (ÁOK) – Témavezető: Dr. Vágó Hajnalka, dr. Tóth Attila
Dr. Dancs Péter Tibor (ÁOK) – Témavezetők:  Dr. Benyó Zoltán, dr. Ruisanchez Éva
Farkas Cecília (ETK) – Témavezető: dr. Varga Zsuzsa
Dr. Hriczó-Koperdák Gergely (FOK) – Témavezető: Dr. Blazsek József, dr. Farkasdi Sándor
Dr. Karády Júlia (ÁOK) – Témavezetők: dr. Merkely Béla, dr. Széplaki Gábor, dr. Maurovich-Horvat Pál, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Kosik Anna (ÁOK) – Témavezető: Dr. Szabó Attila
Dr. Kovács Kata (ÁOK) – Témavezető: dr. Tretter László, dr. Szabó Miklós, dr. Jermendy Ágnes, dr. Csekő Anna
Dr. Kovács Tibor (ÁOK) – Témavezető: Dr. Szíjártó Attila
Dr. Merkely Gergő (ÁOK) – Témavezető: dr. Radovits Tamás
Dr. Somlyai Máté (GYTK) – Témavezető: dr. Noszál Béla

2015-ben elsőszerzős publikáció megjelenéséért díjazottak:

Berta László (ÁOK) – (Dr. Toldi Gergely diákköröse)
Jánoska Ádám (GYTK) – (Dr. Tóth Gergő és dr. Noszál Béla diákköröse)
Holczer Marianna és Márton Margita Ágnes (ÁOK) – (Dr. Kapuy Orsolya diákkörösei)

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.