Több száz érdeklődő diák, leendő hallgató érkezett az Általános Orvostudományi Kar nyílt napjára. A nap első felében előadások hangzottak el, a középiskolások egyetemi vezetőktől és oktatóktól kaphattak hasznos információkat, praktikus tanácsokat, majd mintagyakorlatokon és mintaelőadásokon vehettek részt, így bepillantást nyerhettek a kar különböző intézeteiben folyó munkába.

RS37721_KA-20151030-IMG_2230-scrDr. Szél Ágoston rektor nyitóbeszédében úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a nyílt nap sok érdeklődőt ösztönöz arra, hogy a Semmelweis Egyetemet válassza. Kiemelte, az egyetem infrastruktúrája gyakorlatilag megtelt, ami azt jelenti, hogy a nagy túljelentkezés miatt több hallgatót már nem tud felvenni, a hallgatói létszám bővítéséhez új beruházásokra és sokkal több oktatóra lenne szükség. Hozzátette, a nyílt nap iránti kiemelkedő érdeklődés is az egyetem népszerűségét jelzi.

RS37710_KA-20151030-IMG_2257-scrA rektor kiemelte, a Pázmány Péter által 1635-ben alapított egyetemnek 1769-ben alakult meg az orvoskara, innen számítják a Semmelweis Egyetem történetét, amely néhány év híján immár negyedévezredes múltra tekint vissza. Dr. Szél Ágoston személyes emlékeket is felidézett a felvételi vizsgáról, az első előadásokról, a pályaválasztásról és az orvosi hivatáshoz való viszonyáról. Elmondta, a Semmelweis Egyetem leendő hallgatóinak sokat kell majd tanulniuk, hiszen naprakész tudásra lesz szükségük, emellett bátorságra és merészségre is ahhoz, hogy a megfelelő döntéseket meg tudják majd hozni.

RS37686_KA-20151030-IMG_2319-scrDr. Molnár Miklós, az Általános Orvostudományi Kar graduális képzésért felelős dékánhelyettese, a Kórélettani Intézet igazgatóhelyettese interaktív előadásában a karon folyó munkáról, a legjobb tanulási és vizsgázási stratégiákról beszélt. Szakmai előadást tartott dr. Fritúz Gábor, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport vezetője és dr. Tölgyesi Ferenc, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet docense. Dr. Tarpai Szabolcs, frissen végzett orvosként, a HÖK és az IÖCS korábbi tagjaiként a hallgatói életről beszélt.

Az előadások után az IÖCS, a HÖK és a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete a kihelyezett standoknál adott tájékoztatást az érdeklődőknek a szervezetek működéséről és céljairól, majd akik előzetes regisztráltak, csoportos vezetés mellett meglátogathatták az Anatómia Múzeumot, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetet, az Élettani Intézetet, a Szimulációs Központot és a Kísérletes és Sebészeti-Műtéttani Intézetet. A különböző helyszíneken mintaelőadásokon és mintagyakorlatokon vehettek részt.

RS37707_KA-20151030-IMG_2263-scrA nyílt nap programjain részt vevő diákok az ország különböző iskoláiból érkeztek, egyesek konkrét céllal, mások inkább csak érdeklődtek, információkat gyűjtöttek. A 16 éves Vanessza Győrből jött, és úgy fogalmazott, szeretne orvos lenni, a Semmelweis pedig a legjobb orvosi egyetem az országban. Külön vonzerőként emelte ki azt, hogy az egyetemet külföldről is sokan választják. Levente 17 éves, Miskolcon tanul, egyelőre még nem döntötte el, hol szeretne továbbtanulni, de az országos és nemzetközi szinten is elismert egyetem hírneve miatt érdeklődik a Semmelweis iránt. Zoltán szintén Miskolcról érkezett, elmondása szerint nyolcadikos kora óta orvos szeretne lenni. Még nem döntötte el, melyik egyetemet válassza, ezért jött el a nyílt napra. Anna Egerből jött, biztos abban, hogy a Semmelweis Egyetemen akar tanulni, mint elmondta, elsősorban a szakkollégiumok érdeklik.

Pogrányi Péter

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.