Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 15.
535976 Összes oltás

 A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep pályázatot hirdet a

Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntetés díjainak elnyerésére.

  1. Pályázatot nyújthatnak be:
    1. a Semmelweis Egyetem beiratkozott nappali tagozatos, graduális képzésben részt vevő hallgatói,
    2. tanulmányi átlageredményük a pályázást megelőző két szemeszterben 4.00-nél magasabb,
    3. fegyelmi büntetésük nem volt, illetve annak hatálya alatt nem állnak,
    4. a pályázat kiírását megelőző két tanulmányi félévben a szabályzatban meghatározott sportbeli követelményeket dokumentáltan teljesítették.

A pályázatot személyesen 2015. december 10-én 1600 óráig a SE Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep vagy postán 2400 óráig lehet benyújtani.  Cím: 1107 Budapest, Zágrábi u. 14.

A pályázattal kapcsolatos részletes feltételekről és szabályokról az Egyetem Szenátusának 29/2007. (II.22.) számú határozatával elfogadott szabályzat rendelkezik, amelybe az érdekeltek az Interneten (a https://semmelweis.hu/jogigfoig/irattar/szabalyzattar/), a Testnevelési és Sportközpont, Sporttelepek (1107 Budapest, Zágrábi u. 14.), vagy a Dékáni Hivatalokban tekinthetnek be hivatali időben.

Pályázati lapok letölthetők a Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep honlapjáról (https://semmelweis.hu/sportkozpont/), illetve a karok Dékáni Hivatalában.

Budapest, 2015. szeptember 25.

 

                                                                                                 Várszegi Kornélia igazgató

 Testnevelési és Sportközpont

A pályázati adatlap és a kiírás erre a linkre kattintva word formátumban tölthető le.