A Magyar UNESCO Bizottság javaslatára, az UNESCO Általános Konferenciája Semmelweis Ignác (1818-1865) halálának 150. évfordulóját is felvette azon évfordulók közé, melyeket a szervezet megünneplésre méltónak talál.

semmAz UNESCO kétévente vár tagállamaitól nemzetközi szinten is megünneplésre méltó évfordulós javaslatokat olyan személyek, munkák vagy események tekintetében, akik/amelyek pozitív hatással voltak az emberiség fejlődésére, vagy a kultúrák közötti megértés és a béke elősegítésére. Az UNESCO 1956 óta ünnepli, és így nemzetközi szintre emeli a tagállamok által javasolt és megünnepelt évfordulókat.  Az UNESCO 37. Általános Konferenciája 2013 novemberében teljes egyetértéssel döntött négy magyar kezdeményezésű, az UNESCO mandátumához kapcsolódó nemzetközi évforduló befogadásáról. Ennek köszönhetően a szervezet 2014-ben ünnepli Ybl Miklós építész (1814-1891) születésének 200., Lechner Ödön építész (1845-1914) halálának 100., valamint 2015-ben Semmelweis Ignác orvos (1818-1865) halálának 150. évfordulóját és Rómer Flóris (1815-1889) régész születésének 200. évfordulóját. További információk elérhetőek az UNESCO központi honlapján.

Ignaz_Semmelweis_1861_Etiology_front_pageMint emlékezetes, a múlt évben az UNESCO a világemlékezet részévé nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 1847 és 1861 között nyomtatott formában megjelent egyes dokumentumait.

Semmelweis Ignác és az aszeptikus szülészeti gyakorlat
Az aszeptikus prevenció a 19. század közepéig nem volt ismert és ok-okozati kapcsolattal igazolt az orvosi gyakorlatban. Erre a világon elsőként a magyar Semmelweis Ignác adott magyarázatot, egyben dolgozott ki szigorú módszert, és vezette be azt az orvosi gyakorlatba. Semmelweis egy szülészeti osztály esetében bizonyította, hogy az addig kiemelkedően magas halálozási arányszámmal járó gyermekágyi láz teljes egészében megelőzhető. Feltárta a gyermekágyi láz kóroktanát, s ennek keretében igazolta, hogy a szülő nőkkel kapcsolatba kerülő személyek gondos kézfertőtlenítésével teljes egészében megelőzhető a fertőzés. A világon elsőként igazolta, hogy a gyermekágyi láz azonos a vérmérgezéssel. Az általa javasolt prevenció egyedi, s aránylag lassan terjedt el a világban, noha többen vizsgálták ugyanezt a jelenséget. Semmelweis magyarázatának sajátossága abban rejlett, hogy mintegy 30 évvel a modern bakteriológiai szemlélet kialakulása előtt értette meg a gyermekágyi láz kialakulásának okát, és tudta megbízható prevencióval megelőzni a betegséget. Nézeteit az 1870-es évektől kialakuló adekvát a mikrobiológiai tudás (Pasteur, Koch) és az erre alapuló sebészeti gyakorlat (Lister) igazolta.

Dr. Réthelyi Miklós, rector emeritus, a Magyar UNESCO Bizottság elnöke

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.