_ZZS6947-webHitet és eltökéltséget kért dr. Szél Ágoston rektor a Semmelweis Egyetem új, elsőéves hallgatóitól a 244. tanév ünnepélyes megnyitóján. A rektor beszédében kiemelte: az egyetem feladata elsősorban az oktatás, így minden más tevékenység – így például a betegellátás és a kutatás – fontos célja, hogy a hallgatók ismereteinek bővítését is szolgálja. Klebelsberg Kunó egykori kultuszminiszter megfogalmazását idézve az egyetem mesterek és tanítványok „munkaközössége”, akik különböző tudományterületeken azon dolgoznak, hogy megszerezzék és átadják egymásnak a legmodernebb ismereteket.

Dr. Szél Ágoston rektor beszédében kitért arra, hogy az angol és német nyelven folyó képzések hatalmas erkölcsi és anyagi tőkét jelentenek az egyetemnek, mint elmondta, a német nyelvű program idén harminc éves, míg az angol lassan negyed évszázados. A rektor emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetem a 2013-16 közötti időszakra is elnyerte a kutatóegyetem címet. Ebben szerepe van annak is, hogy a nagy elődök, Pázmány Péter, Mária Terézia, Eötvös József és Semmelweis Ignác útmutatása nyomán mindig a következő három alapvető imperativus vezérli az egyetemet: „Legyen kölcsönös tisztelet és együttműködés oktatók és hallgatók között! Az oktatás és nevelés mellett folyjon egyetemükön kiemelkedő tudományos kutatás! Hassa át tevékenységünket maximális felelősség- és áldozatvállalás a ránk bízott életek iránt!” – emelte ki a rektor.

 “A szőlőszem kicsiny gyümölcs, egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék” – mondja Szilveszter, az apostol Petőfi Sándor versében. Egy tanítvány beéréséhez ennél jóval több idő, fáradtság és pénz kell. Éppen ezért a felsőoktatásba, a kutatásba és az innovációba egyre többet kell invesztálni, hiszen az ország fejlődését, előrejutását, szellemi potenciálját határozza meg – emelte ki a rektor, aki Oláh György Nobel-díjas kutatót idézte: „A jövőbe be kell fektetni, és a legjobb befektetés, amit egy ország csinál, az a fiatalság nevelése”.

20130901-IMG_4776-évnyitó-webA tanévnyitón az egyetem díszvendégeként résztvevő dr. Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár azt kívánta az elsőéveseknek, hogy a világ jobbításán munkálkodjanak, jót és jól tegyenek. Jó munkát pedig, ahogy azt Csíkszentmihályi Mihály világhírű pszichológus leírta, akkor végez valaki, ha közben jól érzi magát, örömöt érez. „A jó munka másik feltétele az, hogy amit teszünk, az egyszerre legyen kiváló és etikus, felelősök vagyunk tetteinkért és munkánk eredményéért szűkebb és tágabb közösségünknek, belső meggyőződésünknek, valamint szakmánk szabályainak és értékeinek” – fogalmazott az államtitkár. Dr. Klinghammer István kitért arra is, hogy az értékek napjainkra jellemző válsága lassan már az egész társadalmat érinti. Az értékek tiszteletére nevelni a család, az iskola, az oktató intézmények, így például az egyetemek, valamint a vallásos közösségek, az egyházak a legalkalmasabbak. Az értékek teremtésére pedig a kultúra, azaz a tudomány és a művészet hivatott – mutatott rá az államtitkár.

_ZZS6865-webA hallgatók nevében Gubóné Magassy Éva, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alelnöke köszöntette az elsőéveseket. Beszédében kiemelte, az élet értelme, hogy a tudásunknak és a tehetségünknek megfelelően alkossunk, és átadjunk valamit a következő generációnak. A nehéz pillatokra azt tanácsolta az új hallgatóknak, hogy merítsenek erőt az egyetem biztos lábakon álló falaiból. „Becsüljétek meg, hogy egy olyan híres, neves egyetemen szerezhetitek meg tudásotokat, diplomátokat, amelynek nevét meghallva az egész világban tárt ajtóval fogadnak majd titeket. Hiszen ez nemcsak egy intézmény, vagy egy épület, hanem hagyomány és tradíció” – emelte ki.

A német nyelvű programra beiratkozó hallgatókat köszöntő dr. Ligeti Erzsébet, a Külföldi Hallgatók Titkárságának programvezetője úgy fogalmazott, az elsőévesek életük legnehezebb, de legizgalmasabb szakasza előtt állnak. Goethét idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy aki jó kedvvel dolgozik és örül az elvégzett munkának, az boldog.

_ZZS7028-webAz angol nyelven tanulókat köszöntő dr. Kollai Márk, a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója elmondta: huszonöt éve még csak egy maroknyi hallgatóval indult az angol program, most már 1700 hallgatóval bír, akik öt kontinens ötven országából érkeztek. Az egyetem az angol képzés keretében eddig több mint kétezer diplomát adott ki.

A beszédeket követően a tanévnyitón jelenlévő hallgatók fogadalmat tettek három nyelven.

Az ünnepségen dr. Szél Ágoston rektor átadta a „Kiváló oktató” kitüntetéseket. A Semmelweis Egyetem Szenátusa áprilisi határozatában hat oktatónak ítélte oda ezt az elismerést. Ezt követően ismertették az új tanévben köztársasági ösztöndíjat kapó tanulók névsorát, majd dr. Molnár Mária Judit rektorhelyettes és Vámosi Péter, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke az EHÖK elnöksége által adományozott Pro Juventute Universitatis díjakat adta át az egyetem hallgatóiért végzett hosszú és eredményes munka elismeréseként.

A 2013/14-es tanévben a Semmelweis Egyetem hat karán több mint 3200 hallgató kezdi el tanulmányait, a magyar nyelvű, államilag finanszírozott képzésekre csaknem 2400-an nyertek felvételt. A karoktól kapott előzetes adatok szerint várhatóan majdnem hétszáz új külföldi hallgatója lesz az egyetemnek.

Dobozi Pálma

Kérjük, ha részt vett a rendezvényen, töltse ki az online elégedettségmérő kérdőívet (2 percet vesz igénybe, nekünk pedig nagy segítség). Köszönjük.

Galéria

32kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.