20130902-IMG_5484-tf-evnyito-webEgy erős családhoz hasonlította a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karát dr. Radák Zsolt dékán a tanévnyitó ünnepségen. Úgy fogalmazott: az elsőéves hallgatók ennek az erős családnak lesznek a tagjai és csapatban lehet igazán sikeres az ember. “Kívánom azt, hogy a TF nagy családja büszke legyen rátok, sok örömet, dicsőséget hozzatok ennek a családnak (…) legyetek tisztelettudóak és eredményesek” – mondta az új hallgatóknak.

20130902-IMG_5670-tf-evnyito-webDr. Gál János, a Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettese arról beszélt, hogy mennyire fontos az ép test és az ép lélek is. Felhívta a figyelmet rá, hogy a kettő szoros összefüggésben van egymással.

Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a TF PhD hallgatója szerint a kar egy nagy csapat, amely mindig előre húz. Szavai szerint a TF hallgatói megtanulják, milyen fontos a sport, és hogyan lehet rávenni erre az embereket.

„A sport nemzeti ügy, nem csak a sikerek tekintetében, hanem abban is, hogy testileg-lelkileg egészségesebb nemzet legyünk. A sport a legjobb gyógyszer” – mondta Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkár a tanévnyitón. Véleménye szerint a magyar sport nem lehet stratégiai ágazat az edzők, a testnevelő tanárok és a sporttal foglalkozó szakemberek professzionális képzése nélkül. 20130902-IMG_5490-tf-evnyito-web„Kiváló oktató-nevelő munkát végez évtizedek óta a TF, különösen azért, mert ez az intézmény a tanárok és diákok alkotó közösségévé vált, ahol erős az együvé tartozás érzete, a kitartás. TF-esnek lenni dicsőség, ugyanakkor felelősséget is jelent, hiszen a hallgatóknak a jövő nemzedékeinek kell majd segítséget nyújtaniuk ahhoz, hogy a testmozgás népszerűsítése által egészségesebb generációk nőjenek fel” – hangsúlyozta.

20130902-IMG_5567-tf-evnyito-webA beszédek után kitüntetéseket adtak át. Pro Facultate díjat vehetett át Dubecz József okleveles testnevelő tanár, kézilabda és vízilabda szakedző a TF érdekében végzett iskolateremtő munkájának, több évtizedes oktatói-nevelői tevékenységének, és az intézmény elismertsége növelésének, hírneve öregbítésének elismeréseként. Ugyanezzel a díjjal ismerték el a Tehetséges Fiatalok (TF) Műhely Kulturális Egyesületet, amely az indoklás szerint öregbíti az intézmény hírnevét, növeli az elismertségét, illetve fejleszti a TF kulturális, közösségi életét. Dr. Tihanyi József több évtizedes kiemelkedő oktatói-nevelői munkája, valamint a kar érdekében végzett, pedagógusi, kutatói és vezetői teendőinek magas színvonalú ellátásának elismeréseként a TF címerével díszített arany pecsétgyűrűt kapta.20130902-IMG_5575-tf-evnyito-web Kerezsi Endre díjat adományoztak dr. Pavlik Gábornak több évtizedes munkája, kiemelkedő oktató-nevelő tevékenysége elismeréséül, valamint a testkulturális szakemberképzésben végzett feladatai kiváló ellátásáért. Dr. Gunda András az intézmény érdekében végzett több évtizedes munkája, kiemelkedő oktató-nevelő tevékenysége elismeréséül, valamint a testkulturális szakemberképzésben végzett feladatai kiváló ellátásáért szintén Kerezsi Endre díjat vehetett át. Dr. Nyakas Csaba az intézmény érdekében végzett munkája, kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréséül Hepp Ferenc emlékérmet kapott. A TF Edzői Nívódíját dr. Barna Tibor kapta a birkózás sportágban végzett kiemelkedő edzői, sportszakmai tevékenysége, valamint kiváló oktató-nevelő munkája elismeréseként.

A kitüntetések átadása utána az elsőéves hallgatók fogadalmat tettek, majd dr. Hamar Pál általános dékánhelyettes egyetemi polgárrá avatta őket.

Tóth-Szabó Szilvia

Galéria

15kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.