Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet az „Út a felsőoktatásba – Esélyteremtő Ösztöndíj- és Önköltségtámogatási program” címen (pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12)
Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének támogatása.

Az ösztöndíj- és önköltség-támogatási programra első éves hallgatók jelentkezhetnek. A támogatott hallgatóknak kötelező részt venniük a HÖOK Mentorprogramban.

„A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens

Havonta 20.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2012/2013-as tanulmányi félévekre vonatkozóan, 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése havonta, utalással történik.

„B” komponens: Önköltség- támogatási komponens

A önköltség-támogatási komponens keretében az önköltséges hallgató maximum 300.000 Ft/ félév, magyar állami részösztöndíjas hallgató pedig legfeljebb 150.000 Ft/félév önköltség- támogatásban részesül. A támogatás nagysága nem haladhatja meg képzési önköltség mértékének 90%-át és nem lehet kevesebb, mint a képzési önköltség 60%-a. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. október 17. 24:00

Rendelkezésre álló keretösszeg: 79 000 000 Ft

A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetőek az EMET honlapjáról