Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Dr. med habil. Albrecht Mária emlékére
(1944 – 2012) 


Kedves Mari!
Elmentél. Itt hagytál bennünket, és nem készülhettünk fel a búcsúra. A pénteket még végigdolgoztad, és hétfőn jött a hír, hogy kórházba kényszerültél, üzentél, a héten ne számítsunk Rád. És másnap megtudtuk, hogy végérvényesen legyőzött a kór, mely ellen hosszú évek óta oly hősiesen küzdöttél. Hivatalosan nem tudtunk a betegségedről, csak aggódtunk Érted. Minden nehézség ellenére végezted a munkádat az utolsó percig: tantermi előadások magyar, német és angol nyelven, gyakorlatok, foglalkozás a TDK-s diákokkal, fiatal kollégáink felkészítése Hong-Kong-ra az FDI kongresszusra, a pécsi Árkövy Vándorgyűlésre.

Dr. Albrecht Mária egyetemi docens, az orvostudomány kandidátusa pályáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Pathológiai és Rákkutató Intézetében kezdte a fogorvosi diploma kézhez vétele után, kórbonctant és kórszövettant oktatott Lapis professzor úr igazgatása alatt. A Mikszáth Kálmán térre, a Konzerváló Fogászati Klinikára 1975-ben érkezett Bánóczy professzor asszony meghívására. Hozta a szorgalmat, az igényességet. Oktatta a konzerváló fogászat, a klinikai fogászat, a preventív fogászat tantárgyakat, a konzerváló fogászati propedeutika vezetője volt a klinikán. Szakrendelést vitt a diabeteszes betegek számára, ellátta gondozásukat. Tudományos munkásságát is e területen fejtette ki legfőképp. Számtalan magyar, német és angol nyelvű előadás, közlemény, könyvfejezet, sőt könyv is született eredményeiből. Tudományos diákkörös hallgatói sok előkelő díjjal dicsekedhetnek Rektori pályázaton, TDK konferencián való részvételük eredményeképpen. Közülük ma már sokan oktató társaink, kutatásainak folytatói. Szervezett a philadelphiai Penn egyetemre hallgatói cserét, volt meghívott előadó a pécsi orvosegyetemen, és konferenciákon, a Semmelweis Egyetem Doktori Programjában, konzulense sok diplomamunkáját író hallgatónknak.

Munkásságát fémjelzi a keze alól kikerült megszámlálhatatlan fogorvos, fogszakorvos, kik közül sokaknak mentorként segített a szakvizsgára való felkészülésben. Oktatott, sőt jegyzeteket jelentetett meg a szakdolgozói képzés erősítésére. Tanfolyamokat tartott többek közt a speciális ellátást igénylő betegek, az infekció kontroll, a diabetes mellitus-ban előforduló fog- és szájbetegségek tárgykörben a fogorvos kollégáknak. De egyénisége értékei közé nem csak a szakmaiság, az erős tudományos oldal tartozott. Zenei műveltsége, művészi hajlamai tették teljessé a mindennapjait. Szeretetteljes, biztos hátteret nyújtott az utolsó pillanatig édesanyjának, nagynénjének azok távozásáig. Ahogy mi is mindig számíthattunk rá, számíthatott rá a testvéröccse is, akivel egymás fő támaszai voltak.

„Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a szívünkben.” (Alexandre Dumas)

Albrecht tanárnő emlékét őrizzük, ápoljuk, szeretetünkben megtartjuk.

Dr. Tóth Zsuzsanna
klinika igazgató és munkatársai