Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Knoll József, az MTA rendes tagja, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet volt vezetője (1963-1993), professor emeritusa életének 93. évében, 2018. április 17-én elhunyt.

Dr. Knoll József a magyar gyógyszerkutatás kiemelkedő alakja volt, jelentős szerepet játszott az egyetemi alapkutatás, a klinikum és a gyógyszeriparhoz köthető fejlesztés összekapcsolásában. Nevéhez számos gyógyszer, többek között a Parkinson-kór, újabban depresszió kezelésére az egész világon alkalmazott selegiline/deprenil fejlesztése fűződik.

Hazai és nemzetközi világhírű kutatók viszik tovább mindazt a tudást és szemléletet, amelyet neuropszichofarmakológiai kutatási műhelyéből merítettek.

Monográfiái, melyekben az aktív reflex kutatás területével kapcsolatos ismereteket a rá jellemző világlátással és társadalmi felelősségérzettel foglalta össze, nemcsak hazánkban, hanem szerte a világon nagy érdeklődést váltottak ki.

Legendás munkabírása, színes, minden új iránt nyitott egyénisége, a munkatársaival való aktív kapcsolata, és mindaz a fizikai és szellemi hajtóerő, ami korunk egyik kiemelkedő tudósává tette, hiányozni fog az általa 30 éven át vezetett közösség életéből. A kutatás, az Intézet, a munkaközösség határozta meg életét, élete végéig aktívan dolgozott. 

Halálával nem csak Intézetünket, hanem a magyar tudományos életet is komoly veszteség érte. Emlékét megőrizzük. Temetéséről később történik intézkedés.

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet munkatársai

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.