A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő Budapest VIII. kerület Tömő u. 35-41. szám alatti Balassa János Kollégium épületében lévő, 48 m2 alapterületű büfé üzemeltetésére, 2012. októberétől, 3 év határozott időtartamra.

A Pályázati dokumentáció átvételi igazolás mellett vásárolható meg a Semmelweis Egyetem Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 111. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

A Pályázati dokumentáció ára bruttó 30.000 Ft, amely postai csekken fizethető. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 111. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

Az Ajánlatkérő a részletes pályázati dokumentációba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 26.