130 fogorvosjelöltet avattak a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának ünnepi ülésén. Magyar nyelven 99, angol nyelven 21, német nyelven 10 hallgató végezte el egyetemi tanulmányait. A jelöltek közül 19-en Summa Cum Laude, 103-an Cum Laude, 8-an Rite minősítéssel szerezték meg a fogorvosdoktori címet.

A fogorvosjelöltek avatás iránti kérelmét a hagyományoknak megfelelően egyik társuk terjesztette elő, majd esküt tettek arra, hogy hivatásukat minden szempontból méltón fogják betölteni.

Ezután dr. Fejérdy Pál, a Fogorvostudományi Kar dékánja sikeres tanulmányaik elismeréséül fogorvosdoktorrá  avatta a jelölteket, felavatásuk után dr. Hunyady László, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese kézfogással doktortársává fogadta, majd köszöntötte őket.

 

Dr. Fejérdy Pál ünnepi beszédében az esküszöveg öt fogadalmát emelte ki:

  • 1.            orvosi tudásomat a betegek gyógyítására fordítom,
  • 2.            a hozzám fordulók titkait fel nem fedem,
  • 3.            egyenlő figyelemmel gyógyítok minden embert,
  • 4.            tudásomat  állandó képzéssel magas szinten tartom,
  • 5.            ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem.

Ezek közül – mint mondta – az idők múlásával legtöbbször a két utolsó fogadalmi tételt szegik meg. „A ma megszerzett tudás magas színvonalú és korszerű, de ne felejtsük, hogy leggyorsabban az informatikai ismeretek után a biomedikális ismeretek avulnak el, egyes felmérések szerint a felezési idő öt év. Az új ismeretek megszerzésének vágyát egyetemi tanulmányaik alatt – reményeink szerint – lelkükbe véstük, a fáradság, a megszokás ne ölje ki Önökből ezt az igényt. A naprakész ismeretek birtoklása elengedhetetlen az önbecsüléshez.” – hívta fel a az élethosszig tartó tanulásra  Fogorvostudományi Kar dékánja az újonnan avatott fogorvosok figyelmét, majd kiemelte: „A páciensek megértik és nagyra becsülik azokat az orvosokat, akik gyógyulásukért más szakemberek segítségét kérik, és csalódottan elfordulnak azoktól, akik mindenáron ragaszkodva hozzájuk nem tudják Őket meggyógyítani. Akkor szolgáljuk betegeinket, ha korlátainkat felismerve nem betegeinkhez, hanem azok gyógyulásához ragaszkodunk.”

Az avatási ünnepségen átadták a Balogh Károly Emlékérmet és Jutalomdíjat, mellyel a hallgatók által benyújtott, kiemelkedő színvonalú pályamunkák, rektori pályázatok, előadások, dolgozatok jutalmazhatók. Ezt az idei évben Demeter Tamás fogorvostan-hallgató nyerte el.

A Máthé Gyula díjat minden évben a kiemelkedő eredményeket elért, végzős hallgatók kapják, az idei évben Kálmán Fanni Sára, és Vingender Szonja kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közösségi munkáját ismerték el a díjjal.

Dr. Hunyady László az ünnepség végén még egyszer eredményes munkát és jó egészséget kívánt a felavatott fogorvos-doktoroknak, majd bezárta az egyetem szenátusának nyilvános ünnepi ülését.

SzZs