A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége 7/2012.06.21. sz. határozatával döntött Szinapszis c. hallgatói lap főszerkesztői feladatainak ellátására meghirdetett pályázatáról.
A pályázat alapján a főszerkesztői feladatok ellátása 2012. szeptember 1-től kezdődően 2 évre történik, a pályázat benyújtásának határideje 2012. július 31. 15:00 óra.

A pályázatot személyesen kell benyújtani, mellékleteivel együtt a NET Hallgatói Centrum 3. sz. irodájában.

A pályázókat az e célra létrehozott EHÖK Bizottság személyesen meghallgatja. A pályázatokról döntés a pályázatok benyújtását követő elnökségi ülésen születik, melyről a pályázók írásban értesíttetnek.

Pályázati feltételek:
– a pályázatot a Semmelweis Egyetem polgárai nyújthatják be (hallgatói jogviszonnyal rendelkezők, ideértve a tanulmányaikat szüneteltetőket, halasztókat is; az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban állók; az Egyetemmel más, intenzív kapcsolatot ápoló személyek)

A benyújtandó pályázat tartalmi és formai követelményei:
– főszerkesztői programterv (tartalom, design tervek, megjelenések száma, finanszírozási elképzelések, stb.)
– lapzárták időponttervének megadása (legalább 4 megjelenés/tanév)
– esetleges reklámokkal, szponzorációval kapcsolatos elképzelések bemutatása (csak az Egyetem hagyományaival, szellemiségével, arculatával összeegyeztethető módon, a felelős kiadó hozzájárulásával lehet ilyen jellegű tartalmakat elhelyezni a hallgatói lapban)
– önéletrajz

További felvilágosítást az EHÖK irodában (NET Hallgatói Centrum 3. sz. iroda,
tel: 4-591-500/56100 mellék) tudunk nyújtani.

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége