H I R D E T M É N Y

A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA ÉS
A MAGYAR ONKOLOGUSOK TÁRSASÁGA

KROMPECHER ÖDÖN

2012. évi pályamunka díjazására 150.000.- Ft pályadíjat tűz ki az orvostanhallgatók és a fogorvostan hallgatók számára.

A pályamunka címe: „A digitális patológia alkalmazásának lehetőségei a XXI. sz-i betegellátásban”

A pályamunka terjedelme az irodalommal és a dokumentációval együtt maximum 80 oldal lehet.

A munkán csak a jelige szerepelhet, melyhez mellékelni kell egy borítékot, rajta a jeligével, a lezárt borítékban a nevet, évfolyamot, pontos lakcímet, telefonszámot, e-mailt kell feltüntetni.

A pályamunka beadási határideje: 2012. november 30.

Helye: Semmelweis Egyetem
II. sz. Pathologiai Intézet
1091 Bp., Üllői út 93.

Díjazást elért pályázat esetén a Társaságok javaslatot tesznek a pályamunka szakdolgozat-ként való elfogadására.

Budapest, 2012. március 02.

MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA
és
MAGYAR ONKOLOGUSOK TÁRSASÁGA
VEZETŐSÉGE