A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllöi út 26.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő, 1085 Budapest, Baross utca 27. szám alatt az, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épület alagsorában lévő 50 m2 büfé üzemeltetésére 2012.07.30-tól, legfeljebb 24 hónap határozott időre.
A Pályázati dokumentáció átvételi igazolás mellett vásárolható meg a Semmelweis Egyetem Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 13. I. emelet 111. szoba) péntek kivételével munkanapokon 9.00-tól 15.00 óráig.
A Pályázati dokumentáció ára bruttó 35.000,- Ft (amely fizethető átutalással vagy postai csekken történő befizetéssel a Kiíró pénztárába). Kiíró jogfenntartással él a pályázati felhívásban közölt eljárás tekintetében az ajánlatok érvényessége, az eljárás eredményességének megállapítása és a szerződéskötéstől történő elállás eseteinek tárgyában. A kiíró a részletes pályázati dokumentációba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.
A pályázaton minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, illetve ilyenek konzorciuma részt vehet.