Pályázati felhívás

A „Dr. Rácz István Alapítvány” pályázatot hirdet PhD hallgatók, ill. három éven belül
PhD fokozatukat elnyert gyógyszerész szakemberek számára.

Dr. Rácz István professzor emlékére létrehozott magánalapítvány – elsősorban – gyógyszerész PhD hallgatók munkájának segítésére pénzjutalmat ajánl fel, melyet pályázat alapján lehet elnyerni.

A pályázat feltétele:

1. PhD fokozat megszerzésére irányuló tevékenység, vagy 3 éven belül elnyert fokozat

A pályázathoz 1 példányban csatolni kell:

1. Az eddigi munkásság rövid összefoglalását, további tervek ismertetését (max. 5 oldal)
2. Szakmai önéletrajzot
3. Közlemények, előadások, pályamunkák felsorolását (kérjük mellékelni a legjobbnak ítélt publikációk különlenyomatát)
4. Célszerű támogató javaslatot mellékelni.

A díj évente egy alkalommal, Semmelweis napon ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

A pályázható díj összege.
100.000 forint,

mely adómentesen áll rendelkezésre.

A pályázatok beadási határideje: 2012. június 17.
A pályázatokat írásban és e-mailben a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetébe (1092. Budapest, Hőgyes E. u. 7.) Prof.Dr.Marton Sylvia kuratóriumi elnök nevére kell eljuttatni (e-mail: marsyl@gyok.sote.hu).

A nyertes pályázót postán értesítjük.

Budapest, 2012. április 16.

a „Dr. Rácz István Alapítvány”
Kuratóriuma