PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dr. Máthé Gyula díjra

A Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézete mellett működő Molekula Alapítvány

Dr. Máthé Gyula
emlékére pályázatot hirdet a
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán
2012-ben végző hallgatók számára.

Az Alapítvány által kiadott
díj összege: 400.000,- Ft.

A pályázat feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató egyetemi tanulmányai során elért valamennyi vizsgaeredményét (index-másolat), egy féloldalas összefoglalót jövőbeni terveiről, valamint a pályázót korábban, vagy jelenleg oktató egyetemi munkatársaktól származó személyi ajánlásokat (legalább kettőt). A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik jó tanulmányi eredményeik mellett rektori pályázatokon, tanulmányi versenyeken eredményeket értek el, TDK-konferencián előadásokat tartottak, illetve díjakat kaptak, valamint más tanulmányi, kutató, klinikai tevékenységet is folytattak (az oklevelek, igazolások másolatait kérjük csatolni).

A pályázatokat 2012. május 25-ig a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézete (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.) címére kérjük benyújtani.
A díj odaítéléséről kuratóriumi ülés dönt. A díj átadására a diplomaátadási ünnepségen kerül sor.