Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet K, PD, NK és NF típusú alapkutatások támogatására.

A pályázati felhívás és a kitöltési útmutató az OTKA honlapján az alábbi linken található:

http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3531

A pályázatok elektronikus benyújtási határideje pályázattípustól függően 2012. február 20.(PD), 2012. február 21. (NK, NF), illetve 2012. február 22. (K).

Egyetemünk belső adminisztratív ügyintézésének hatékonysága érdekében arra kérek minden kedves vezető kutatót, hogy a pályázatok már lehetőség szerint 2012. február 13 hétfőre készüljenek el intézményi jóváhagyásra.

Jóváhagyás után az elektronikusan benyújtott pályázat kinyomtatott változatát 1 példányban eredeti aláírásokkal, legkésőbb 2012. február 29-i dátumú postabélyegzővel ellátva, ajánlott küldeményként, postai úton kell eljuttatni OTKA Irodába. Az egyszerűség kedvéért központilag postázza a Tudományos Csoport a pályázatokat.

Egy pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az elektronikus jóváhagyási határidő előtt a vezető kutató véglegesítette, valamint az intézmény vezetője jóváhagyta, továbbá ha a postai feladási határidő előtt a szükséges aláírásokkal ellátott és lebélyegzett kinyomatott pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt az OTKA Irodának megküldték.

Külön fel szeretném hívni a figyelmet a pályázat érvényességéhez szükséges aláírásokra. Elengedhetetlen része a pályázatnak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló összeférhetetlenségi, illetve érintettségi Közpénz-nyilatkozat kitöltése, aláírása, s az intézmény ezzel a feladattal megbízott vezetőjének (Dr. Kellermayer Miklós) aláírása után a nyilatkozat feltöltése az EPR-be.

A kinyomtatott pályázatok előlapján az alábbi aláírásoknak kell szerepelniük:

  1. vezető kutató
  2. kutatóhely vezető
  3. az intézmény megbízott vezetője (Dr. Kellermayer Miklós)
  4. az intézmény pénzügyi vezetője (Várdai Adrienn)

A költségtervet a vezető kutatónak és az intézmény pénzügyi vezetőjének kell aláírnia. Vezető kutatónak gondoskodnia kell arról, hogy akik még a pályázatban szerepelnek, szintén aláírják a pályázatot.

Szeretettel felhívom figyelmüket a pályázat benyújtásával együtt járó, Egyetemünk honlapjáról letölthető Pályázati nyilvántartó lap kitöltésére.

Az Egyetemen új belső pályázati nyilvántartórendszer kerül bevezetésre. A rendszer bevezető időszaka alatt kisebb módosítások elképzelhetőek. A rendszerrel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a Pályázati Iroda munkatársaihoz az alábbi melléken: 53820.

A Pályázati Nyilvántartó elérhetősége: http://pnyr.sote.hu (Az új rendszer használatához regisztráció szükséges.)

 

Kivételes esetben további kérdés felmerülése estén mind az OTKA Iroda munkatársai, mind a Tudományos Csoport és jómagam készséggel állunk rendelkezésükre.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kellermayer Miklós

tudományos, innovációs és nemzetközi

kapcsolatokért felelős rektorhelyettes