A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő, 1113 Budapest, Karolina út 27. szám alatt az Ortopédiai Klinika épületében lévő büfé üzemeltetésére – 2012. 03. 01-től, legfeljebb 36 hónap határozott időre. A Pályázati dokumentáció átvételi igazolás mellett vásárolható meg a Semmelweis Egyetem Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság Titkárságán, (1082. Budapest, Rökk Sz. u. 13. I. emelet 102. szoba, péntek kivételével munkanapokon 8:00-tól 15:00 óráig. A Pályázati dokumentáció ára 15. 000,- Ft (fizethető átutalással vagy postai csekken történő befizetéssel a Kiíró pénztárába). Kiíró jogfenntartással élt a pályázati felhívásban közölt eljárás tekintetében az érvényesség, eredményesség megállapítása és a szerződéskötéstől történő elállás eseteinek tárgyában. A kiíró a részletes pályázati dokumentációba betekintést enged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta és ennek tényét igazolja. A dokumentáció másra nem ruházható át. A pályázaton minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt vehet. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.