PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYETEMI EGYEZMÉNY KERETÉBEN 2012 ÉVBEN MEGVALÓSULÓ TANULMÁNYUTAKRA

Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, Doktori Iskola, HÖK,
klinika/intézet vezetője részére
Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre 2012-ben:

Oktatók, kutatók és hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

EGYETEMKONTINGENS
KAR
BENYÚJTANDÓ NYOMTATVÁNYOK, EGYÉB TUDNIVALÓK
Comenius Egyetem,
Jessenius Orvosi Kar
(Martin, Szlovákia)
8 hét oktatócsere
10 hét hallgatócsere
(max: 4 hét/fő)
ÁOK – FOK
• „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra hallgatók részére”
• „Application Form for Students”
• oktatók esetén: “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
Iuliu Hatieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(Kolozsvár, Románia)
8 hét oktatócsere
10 hét hallgatócsere
(max: 4 hét/fő)

ÁOK – FOK – GYTK
• „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra hallgatók részére”
• „Application Form for Students”
• oktatók esetén: “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

Oktatók, kutatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

Bécsi Orvostudományi Egyetem
(Ausztria)
3 x 5 nap
ÁOK – FOK
• “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
Bécsi Egyetem
(Ausztria)
3 x 5 nap
GYTK
• “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
Innsbrucki Orvostudományi Egyetem
(Ausztria)
2 x 5 nap oktatócsere
2 x 4 hét Ph.D. hallgatócsere
ÁOK – FOK
• “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
• fogadónyilatkozat
a pályázat elnyerése esetén E101 nyomtatvány kitöltése szükséges (+továbbítás OEP-hez)
Berlini Szabad Egyetem
(Németország)
3 x 10 nap
ÁOK – FOK – GYTK
• “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
• fogadónyilatkozat
Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németországösszesen 20 hét
(2-4 hét/fő)
ÁOK – FOK – GYTK
• “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
• fogadónyilatkozat
Ruprecht-Karls Egyetem
(Heidelberg, Németország)
összesen 5 hét
(1 x 3 hét/fő + 1 x 2 hét/fő)
ÁOK – FOK – GYTK
• “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
• fogadónyilatkozat
Padovai Egyetem (Olaszország)2 x 2 hét
ÁOK –GYTK – FOK
• “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
célszerű az egyetem honlapján (www.unipd.it) megnézni, van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni
Pármai Egyetem (Olaszország)2 x 2 hét + 1 x 1 hét
ÁOK – GYTK – FOK
• “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
célszerű az egyetem honlapján (www.unipr.it) megnézni, van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni
Trieszti Egyetem (Olaszország)2 x 2 hét
ÁOK – FOK – GYTK
• “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”
célszerű az egyetem honlapján (www.units.it) megnézni, van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni

Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) pályázhatnak tudományos munka végzése céljából klinikai szakterületen a következő egyetemre:

Albert-Ludwigs Egyetem
(Freiburg, Németország)
2 x 3 hónap
• „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”
• fogadónyilatkozat
a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat és szállást biztosít

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi.

 

  • Ø Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása  szükséges.  A grémiumelnöktől olyan igazolást kell kérni, mely szerint a pályázat elnyerése esetén mely tárgyakat tudja beszámítani a szakképzésbe.  A dékán  ennek alapján engedélyt ad arra, hogy a pályázat elnyerése esetén a tanulmányűt a törzsképzési időbe beszámítható.
  • Ø Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása szükséges.
  • Ø Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

 

A fent megjelölt pályázati adatlapot  kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva   kérjük beadni.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán  kell leadni  vagy körpostán beküldeni  (címünk: Üllői út 26. II. em 202 szoba).

Beadási határidő :  2012.  február 1.

 

  • Nyári gyakorlatok esetén, a határidő 2012. április 16. A jelentkezéshez beadandó a magyar nyelvű pályázati adatlap hallgatók részére a szaktárgy tanszékvezető javaslatával, ill. az angol nyelvű jelentkezési lap (Application Form for Students), melyet a pályázat elnyerése  esetén a külföldi intézménynek küldünk meg elfogadásra.

 

A  felhívás és a  pályázati adatlapok  kutatók ill. oktatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra” és „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”), a pályázati adatlap hallgatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra hallgatók részére”) valamint az angol nyelvű nyomtatvány hallgatók részére („Application Form for Students”) letölthetők a Semmelweis Egyetem honlapjáról a következő címen: www.sote.hu/intezetek/?inst_id=147 hírek rovat.

 

Kérem, szíveskedjék a pályázati lehetőségekről munkatársait, ill. az intézménye programjával kapcsolatban lévő diákokat a legszélesebb körben tájékoztatni.

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye. 

 

Budapest, 2011. december 5.

Tisztelettel:

Pop Marcel

igazgató

 Pályázati űrlap  egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányutakra 2012-re

Pályázati űrlap 2012 – 3 hónap, Freiburg

Pályázati űrlap hallgatók részére 2012

 

Application form for students