PÁLYÁZAT

Második alkalommal hirdet pályázatot a Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. Az alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk.

A pályázat témái:
A kuratórium és a szakmai bizottság elnöke négy nagy témakört határozott meg, amelyből szabadon választhat a pályázó.
1. transzplantáció
2. onkológia
3. minimál-invazív sebészet
4. endovaszkuláris sebészet

A pályázat formája: tudományos közlemény elvárásainak megfelelően megírt kézirat. A pályamű terjedelme –mellékletekkel együtt – ne lépje túl az 50 oldalt.

A pályamunkák benyújtási határideje: 2012. április 30.

A Regöly Alapítványról minden fontos információ megtalálható a www.regolyalapitvany.hu internetes oldalon.

Pályázati feltétel:
A pályázó magyar állampolgárságú, orvos, vagy orvostanhallgató legyen. Pályázó csak olyan személy lehet, aki 2012. december 31.-ig nem tölti be a 40. életévét.

A díjazottak kategóriái:
A kuratórium három kategóriában hirdet pályázatot.
1. elméleti-kutatás orvos kategória
2. klinikai-kutatás orvos kategória
3. orvostanhallgató kategória

A pályázat díja:
Az első helyezett orvos mind elméleti kategóriában mind klinikai kategóriában nettó 300 ezer forint, az orvostanhallgató pedig nettó 150 ezer forint díjazásban részesül.

A Regöly Alapítvány díjkiosztó ünnepségén a kategóriák nyertesei mellett különdíjak átadására is sor kerül, amelyeket az Akadémiai Kiadó, a Semmelweis Kiadó és a Sine Morbo kulturális magazin ajánlott fel. Ezenkívül, a legérdemesebb pályázatíró 2012. szeptemberében a Japán-Magyar Sebész Társaság 5. kongresszusán, Budapesten lehetőséget kap pályaműve rövid ismertetésére.

A Regöly Alapítvány szakmai bizottsága és a kuratóriuma ajánlása után, az Orvosi Hetilap Szerkesztősége vállalja, hogy a szakmai kritériumoknak kiemelkedően megfelelő pályázatok megjelenhetnek az Orvosi Hetilapban.

A Kuratórium kéri, hogy a pályázó a pályaművét jeligével ellátva nyújtsa be kétféle módon egy időben: nyomtatott formában és CD-n. A pályázat mellé pedig egy lezárt borítékban a pályázó csatolja személyes adatait: nevét, születési idejét, elérhetőségeit (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) önéletrajzát és a pályázat indoklását.
Címünk: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Tömb, II. számú Sebészeti Klinika.
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Feltétlenül írják rá: Regöly Alapítvány

A pályaműveket a magyar orvostársadalom legelismertebb orvosprofesszorai bírálják el.

A Regöly Alapítvány ünnepélyes díjátadására 2012. június végén a Semmelweis Egyetem dísztermében kerül sor.

Központi e-mail cím: info@regolyalapitvany.hu
További információk: www.regolyalapitvany.hu
Elérhetőségünk: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Tömb, II. számú Sebészeti Klinika.
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány Kuratóriuma