Oktatói mobilitás pályázati felhívás

Az Erasmus oktatói mobilitás lényege, hogy az oktatók a
küldő egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi (partner) intézményben
oktatási tevékenységet folytatnak egy néhány naptól néhány hétig terjedő
időtartamban. A tevékenység – azon túlmenően, hogy elősegíti az oktató
személyes és szakmai fejlődését – tovább mélyíti a partner intézménnyel való
együttműködést, ami mindkét intézmény hasznára válhat.

A program alapszabályait a Tempus Közalapítvány (LLP Nemzeti Iroda) által
évente kiadott Oktatói Mobilitási Alapelvek foglalják össze. http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=718

Milyen feltételekkel lehet részt
venni a programban?

Az intézmény
által megszabott feltételek mellett az vehet részt az Erasmus programban:

  • aki magyar állampolgár (vagy huzamos
    tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
  • aki teljesállású, félállású vagy óraadó oktatója
    a Semmelweis Egyetemnek;
  • a támogatás megítélésekor előnyt élveznek azok
    az oktatók, akik először részesülnek Erasmus támogatásban.

Az Erasmus oktatói mobilitás a küldő intézmények számára nem
csak kimenő, de bejövő forgalmat is jelent, hiszen a partner intézményekkel
kötött kétoldalú megállapodások általában oktatói (és hallgatói) cserékről
szólnak.

Várjuk azon oktató kollégák jelentkezését, akik a
2011/2012-es tanévben az Erasmus program keretében szeretnének valamelyik
partnerintézményben rövid távú oktatói mobilitásban részt venni.

A jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap, valamint az oktató által
a külföldi oktatás munkanyelvén vagy angolul elkészített oktatói munkatervet
tartalmazza
, melynek minimum tartalmi követelménye megtalálható a
csatolt fájlban.

Segítségül a csatolt  angol nyelvű formanyomtatványt lehet kitölteni,
használata nem kötelező. A válaszoknak üresen hagyott részek igény
szerint  bővíthetők. Az oktatói munkatervet a fogadó intézmény által
aláírva és lepecsételve kérjük leadni.

A kitöltött jelentkezési lapot elektronikusan (email-ben) és nyomtatva-aláírva 2011.
12.  31-ig
, a megpályázott intézmény által jóváhagyott oktatói
munkatervet pedig lehetőség szerint a jelentkezési lappal egyidejűleg, de
legkésőbb 2012. április 30-ig kérjük eljuttatni az Erasmus Irodába. A
jelentkezést csak hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a fogadó fél által
jóváhagyott oktatói munkaterv esetén tekintjük érvényesnek. A határidőn túli
jelentkezésekről az Iroda „várólistát” vezet, és az esetlegesen
megmaradó támogatási keret szétosztásáról egy későbbi időpontban dönt.

A támogatás várható összege 700-900 euró/oktatói út. A támogatás felosztásánál
a Tempus Közalapítvány által kiadott Oktatói mobilitási alapelvek szerint
járunk el.

Az Erasmus Iroda az oktatók közvetítésével nem foglalkozik. A jelentkező
oktatók veszik fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová kiutazni
szándékoznak.

Kérjük, jelentkezés előtt tekintsék meg az aktuális Alapelveket a Tempus
Közalapítvány honlapján.

A pályázat benyújtásának helye:

e-mailen: erasmus@semmelweis-univ.hu

nyomtatva: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága Európai Programiroda (Üllői
út 26., 202-es szoba)

Letölthető dokumentumok