PRIME: Konferencia az ERASMUS tanulmányok elismeréséért
2011. szeptember 30.

 

Az ERASMUS ösztöndíjprogram az Európai Bizottság egyik legsikeresebb kezdeményezése, és csak akkor őrizheti meg ezt a kitüntető jelzőt, ha folyamatosan nyomon követik és érdemben fejlesztik. Folyamatos fejlesztéséből kiveszi a részét az Európai Bizottság hivatalos diákszervezeteként működő Erasmus Student Network PRIME nevű felmérése is. A kérdőív elsősorban a kreditelfogadás hatékonyságának elemzését tűzte ki célul. Az eredményeket országos és nemzetközi szinten fogják megvitatni az illetékesek.

Az ERASMUS programot támogató diákszervezet, az Erasmus Student Network (ESN), immáron második alkalommal felmérést végzett a kreditelismertetés helyzetéről. Ezzel a feladattal minden Erasmus hallgató szembesül a külföldön töltött évük, félévük elfogadtatásakor. Ez az úgynevezett PRIME projekt – Problems of Recognition In Making Erasmus –, mely alapján elkészül egy komplex kvantitatív és kvalitatív tanulmány. Az értékelés hivatkozási alapot szolgáltathat a nemzeti irodákkal, a felsőoktatási intézményekkel és az Európai Bizottsággal való egyeztetéshez.

Ahogy az Erasmus Charterben is olvasható, az ERASMUS ösztöndíj kiemelt célja a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések ösztönzése, az oktatási környezet gazdagítása, valamint a teljes elismerése a külföldön töltött időszaknak. Az is kétségtelen, hogy az ERASMUS ösztöndíj az Európai Bizottság egyik legsikeresebb projektje, azonban 24 év elteltével még mindig az adminisztráció (pl. kredit-elfogadtatás) és a finanszírozás jelenti a legnagyobb problémát a hallgatók számára.

A PRIME projekt célja, hogy felkutassa a hiányosságokat és a lehetséges megoldási javaslatokat, így előmozdítva és gyarapítva a hallgatói mobilitást. A felmérést három szinten végezték: a Nemzeti Külkapcsolati Irodák (National Agency), a felsőoktatási intézmények (Higher Education Institution) és a diákok között. Csaknem 9000 hallgató, több száz felsőoktatási intézmény, s csaknem minden érintett ország Nemzeti Irodája megválaszolta a kérdőívet, valamint az interjúkérdéseket. A válaszokból kiderült: míg európai uniós szinten Erasmusos diákok csaknem 73 %-a részesül teljes kreditelismerésben, addig hazánkban ez az arány az 50 %-ot sem éri el.

Az idei év során 12, ERASMUS programban résztvevő ország konferenciát szervez, hogy bemutassa a PRIME felmérés eredményeit mind nemzetközi, mind hazai szinten. Itthon, a közös stratégiaalkotás első állomásaként, a Magyarországi Erasmus Hallgatókért Alapítvány szervezésében kerül sor a PRIME konferenciára.

A rendezvénynek a Budapesti Corvinus Egyetem ad otthont szeptember 30-án. Magyar felsőoktatási intézmények kreditátviteli bizottságai és nemzetközi ügyekkel foglalkozó dolgozói, szomszédos országok PRIME koordinátorai, az oktatási tárca képviselői, Bologna-szakértők, HÖOK-képviselők, valamint magyar ESN-önkéntesek találkoznak, hogy megvitassák a felmerülő kérdéseket.

 

Bővebb információk: www.prime.esn.org, www.esn.hu, illetve prime@esn.hu