A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő, Balassa János Kollégium (1083 Bp., Tömő utca 35-41.) épületében lévő, 48 m2 kollégiumi büfé üzemeltetésére 3 év határozott időtartamra. A pályázaton minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt vehet. A pályázat hivatalos nyelve: magyar. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, elálljon a szerződéskötéstől továbbá, hogy a nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést. Pályázat megvásárolható 1085. Bp., Rökk Szilárd utca 13. I. emelet Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság Pályázati dokumentáció ára: 15.000 Ft. Jelen pályázati kiírás az egyetem alábbi honlapcímén: www.semmelweis.hu/pályázatok megtekinthető. Érvényes pályázatot csak a dokumentáció átvételét igazoló elismervénnyel rendelkező pályázó nyújthat be. Pályázati dokumentáció nem ruházható át. Nem érvényes az a pályázat, melyet a dokumentáció megvásárlásával, de a dokumentáció átvétele nélkül nyújtanak be.