Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Búcsúzunk Czinner Antal Professzortól.

2011. október 9-én csendesen elhunyt.

Dr. Czinner Antal

1971-ben summa cum laude végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Medikus évei alatt az Élettani Intézet TDK-sa, majd demonstrátora volt. Végzése után az egykori Apáthy István Gyermekkórházban kezdte pályafutását. 1975-ben jeles eredménnyel szakvizsgázott csecsemő- és gyermekgyógyászatból. 1977-ben Egészségügyi Miniszteri dicséretet kapott. A szakvizsgát követően érdeklődési köre a cukor- és zsíranyagcsere-zavarok, illetve a kardiovaszkuláris megbetegedések primer, gyermekkori prevenciója felé fordult. 1978-ban a Magyar Gyermekorvosok Társasága pályázatán ebben a témakörben nyert díjat.

1981-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Gyermekklinikáján lett aspiráns és a fenti témakörben írt értekezését 1985-ben védte meg. A Klinika tanársegédjeként részt vett a magyar és külföldi hallgatók gyakorlati oktatásában és tantermi előadást is tartott.

A tanszékvezetésről leköszönő dr. Czinner Antal átveszi az arany pecsétgyűrűt

1986-ban osztályvezető főorvosként tért vissza az Apáthy István Gyermekkórházba, majd e feladat mellett, a kórház orvos-igazgatója lett. Oktató munkájáért a SOTE címzetes egyetemi docenssé nevezte ki. Ugyanebben az időszakban pályázta meg és nyerte el az egykori OTE Védőnői Csoportjának vezetői kinevezését. Az akkor általa vezetett kórházat a Főiskola gyakorló hellyé nyilvánította.

1992-ben a Heim Pál Gyermekkórházba került, ahol az újszülött patológiai-csecsemő és gyermek belgyógyászati osztályt vezette. Egyidejűleg a kórház bázisán működő Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Tanszék docense lett. 1995-ben sikeres habilitációs eljárás után a Tanszéken egyetemi tanárrá nevezték ki. 1996 óta a Heim Pál Kórház Tudományos Igazgatója volt. Munkája elismeréseként 1992-ben Pro Urbe kitüntetést kapott. 2004-ben Batthyány – Strattmann díjban részesült. Szerkesztő bizottsági tagként dolgozott a Háziorvosi Szemle, a Gyermekorvos Továbbképzés, a Metabolizmus és a Gyermekgyógyászat című szaklapokban.

Számos szakkönyv írója, szerkesztője, 2010-ben jelent meg a Gyakorlati gyermekgyógyászat című tankönyve a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar tankönyveként.

Szerteágazó szakmai és szervezői munkájáért, gyakorlati gyermekgyógyászati gyógyító, oktató és tudományos munkája elismeréseként 2011 szeptember elején részesült a Magyar Gyermekorvosok Társasága legmagasabb kitüntetésében, a Schoepf-Merei Ágost emlékéremben.

 

2002-től a SOTE Egészségügyi Főiskolai Karánál, a Közegészségtani és Járványtani Intézet Gyermek- és Ifjúságegészségügyi Tanszék vezetője. 2004 óta a Családgondozási és Módszertani Tanszék vezetője volt, irányítva az egészségügyi gondozás és prevenció szak védőnő szakirány képzését. 2011 júliusában a Semmelweis Egyetemen a Magyar Egészségügy Napján a névadó Semmelweis Ignácra emlékeztek születésnapjának 193. évfordulója alkalmából. A tanszékvezetésről leköszönő Czinner Antal is átvehette munkássága méltatása után az arany pecsétgyűrűt, de tovább dolgozott és a tanszéken még szeptember hónapban még megtartotta óráit.

De most búcsúzunk tőle, de a szívünk bánata mellett, a lelkünk büszke, mert tudásával, ember és gyermekszeretetével, tanításával a oktató gyermekorvosok hírnevét öregbítette, és belépett a híres gyermekgyógyászok sorába melyet Schoepf-Merei Ágoston, Bókay János, Sárkány Jenő, Frank Kálmán és most már Czinner Antal fémjelez.

Budapest, 2011. október 11.

 

Mészáros Judit

Dékán

Egészségtudományi Kar

 

Szabó László

Tanszékvezető

Családgondozási és Módszertani tanszék