Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás

Hatályba lépett az eü-kamarai törvény módosítása, mely szerint 2011. június 1-től minden orvosi diplomához kötött tevékenységet végző orvos köteles kamarai tagsággal rendelkezni.
(32.§(1) A kamarai tagsággal nem rendelkező egészségügyi dolgozó, ha egészségügyi tevékenységet 2011. június 1-jétől is végezni kíván – a 14/A. § (2)-(5) bekezdésében foglalt kivételekkel -, 2011. május 31-éig kéri a szakmai kamarába történő felvételét.)
Ennek alapján 2011. május 31-ig azon orvosoknak, akikre a törvény vonatkozik, és nem tagjai a MOK-nak, felvételüket kell kérni.

Az új tagok és a visszalépők felvételének feltételei:

– a MOK honlapján megtalálható on-line adatlap (http://mok.hu/info.aspx?sp=100) kitöltése, kinyomtatása, aláírása és eljuttatása (tértivevényesen vagy személyesen) a MOK illetékes területi szervezetéhez. Melléklendő:
– 1 db igazolványkép,
– visszalépők esetén 3.000 Ft regisztrációs díj MOK számlájára történt megfizetésének igazolása. Újonnan belépőknek és 70 éven felülieknek nem kell regisztrációs díjat fizetni. (Annak, aki május 31-ig nem lép be, 6000 Ft regisztrációs díjat kell majd fizetni).

A személyes beadást választó általános orvosok részére a MOK Budapesti Területi Szervezet irodája (1074 Budapest, Wesselényi u. 6. I/2., tel.: 344-4833, 344-4928) heti 2 nap meghosszabbított nyitva tartással áll rendelkezésre ebben a periódusban:
kedden és csütörtökön 9 – 18.30, hétfőn és szerdán 9 – 15, pénteken 9 -13 között.
A fogorvosok a MOK Fogorvosok Területi Szervezetéhez (1068 Budapest, Szondi u. 100., tel.: 353-2188) tartoznak, nekik ide kell eljuttatniuk a jelentkezési anyagot:
félfogadás hétfő – csütörtök 9 – 16.30, pénteken 9 – 14 óráig.

Figyelem!
A postai beküldésnél a beérkezés és nem a feladás időpontja számít.