Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 07.
475413 Összes oltás

Az idén első alkalommal hirdet pályázatot a Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. Az alapítvány célja, olyan orvosok, vagy orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk.

A pályázat témája:

A pályázó pályamunkájával csatlakozzék valamilyen formában Dr. Regöly-Mérei János professzor tudományos gondolataihoz, kutatásaihoz, munkásságához és azt pályázatában indokolja meg. A pályázat formája: tudományos közlemény elvárásainak megfelelően megírt kézirat. A pályamű hossza –mellékletekkel együtt – ne lépje túl a 30 oldalt. /Maximum 130 ezer karakter./

A pályamunkák benyújtási határideje: 2011.május 31.

Dr. Regöly-Mérei János professzor valamennyi előadása és publikációja, valamint az alapítványról minden fontos információ megtalálható a www.regolyalapitvany.hu internetes oldalon.

Pályázati feltétel:

A pályázó magyar állampolgárságú, orvos végzettségű, vagy orvostanhallgató legyen. Pályázó csak olyan személy lehet, aki a díjkiosztás időpontjáig, jelen esetben 2011. július 1-ig nem tölti be a 35. életévét.

A pályázat díja:

Az első helyezett orvos 250 ezer forint, az első helyezett orvostanhallgató pedig 150 ezer forint díjazásban részesül, valamint támogatjuk, hogy a nyertes pályaművek megjelenjenek a vezető magyar orvosi szaklapok egyikében.

A Kuratórium kéri, hogy a pályázó a pályaművét elektronikus formában nyújtsa be, akuratorium@regolyalapitvany.hu, valamint a szakmaibizottsag@regolyalapitvany.hu e-mail címekre.  A pályázat mellé csatolt kísérőanyagnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési idejét, elérhetőségeit (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) és a pályázat indoklását.

A pályaműveket a magyar orvostársadalom legelismertebb orvosprofesszorai bírálják el.

Az ünnepélyes díjátadásra 2011. július 1-jén a Semmelweis Napon, a Semmelweis Egyetemenkerül sor.

Központi e-mail cím: info@regolyalapitvany.hu

További információk: www.regolyalapitvany.hu

Elérhetőségünk: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Tömb, II. számú Sebészeti Klinika.

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány Kuratóriuma