A Semmelweis Egyetem 2009. november 28-án az EOK épületében immár másodízben rendezte meg volt hallgatói részére a Magyar Alumni Találkozót.

A rendezvény kitűnő alkalmat teremt arra, hogy az “öregdiákok” visszatérve Alma Materükbe találkozhassanak kollégákkal, rég nem látott egyetemi társakkal a szakmai találkozón kívül is, felidézhessék az egyetem falai között töltött éveket és beszámolhassanak életútjuk alakulásáról.

A találkozó szakmai programmal indult, dr. Szél Ágoston általános rektorhelyettes úr előadását dr. Kellermayer Miklós oktatási rektorhelyettes úr előadása követte, majd dr. Monos Emil urat, a Semmelweis Baráti Kör elnökét hallgathatták volt diákjaink.

Ezt követően a kerek évfordulót ünneplő évfolyamok (1959, 1969, 1979, 1989, 1999, 2009) képviseletében egy-egy előadó tartott előadást, mely kitűnően példázta az elmúlt évtizedek tapasztalatainak, a megélt szakmai és egyéni pályáknak a sokszínűségét.

A programot, az együtt töltött órákat dr. Horváth Ildikó, a rendezvény főszervezőjének kedves gondolatai, majd azt követően egy kellemes vacsora zárta.

Kedves volt Hallgatóink, kedves Öregdiákjaink, kedves Alumnusok! Találkoz(z)unk ismét, 2010-ben!