Az ünnepség nagy várakozással kezdődött szombaton délelőtt. Dr. Tulassay Tivadar rektor és dr. Szél Ágoston, a Doktori Tanács elnöke talárba öltözve várták a köztársasági elnök megérkezését az eseménynek otthont adó Nagyvárad téri Elméleti Tömb főbejáratánál, majd a nemzeti és az egyetemi zászló felvezetésével a Díszterembe vonultak az elnökség további tagjaival.
A Himnusz és a rektori köszöntő után a Doktori Tanács elnöke ismertette a doktorrá avatási eljárás eredményét, ezt követően – az ünnepélyes eskütétel után – Sólyom László személyesen adta át a Kóczián Kristóf kitüntetéses doktornak járó arany pecsétgyÚrÚt. A száznégy Ph.D doktort a rektor és a Doktori Tanács elnöke kézfogással fogadta doktortársakká. A felavatottak képviseletében Reiniger Lilla kapott szót. Az avatási szertartás dr. Szél Ágoston beszédével zárult.
Az ünnepség hátralevő részében sor került a „Kiváló Ph.D. oktató”, az Egyetemi Magántanári, a Címzetes Egyetemi Tanári és Docensi kitüntetések, valamint a Veritas et Virtus és a Babics Antal Alapítvány díjainak átadására. A kitüntetetteket Dóczy Veronika Ph.D. hallgató hárfajátékkal köszöntötte.

Dr. Szél Ágoston beszéde itt olvasható.
Kóczián Kristóf kitüntetéses doktor méltatása itt olvasható.

Sólyom László köztársasági elnököt Tulassay Tivadar, egyetmünk rektora és Szél Ágoston a Doktori Tanács elnöke fogadta

Koczián Kristóf átveszi a kitüntetéses oklevelét a köztársasági elnöktől