November 7., 9.00-15.00 óra
„Egészségtudományi Kutatások”
ETK – 1088 Budapest, Vas utca 17. 504-es terem.

November 9., 11 óra
Doctor Honoris Causa ünnepség (Díszdoktoravatás)
Központi Épület – 1085 Budapest, Üllői út 26. I. emelet
(Roberto Romero professzor utólagos díszdoktoravatása: november 22. 15 óra)

November 10., 10 óra Dies Academicus
NET Díszterem – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

November 14., 13.00-16.00 óra ’
Egészségpedagógiai, népegészségtani, szociológiai kutatások”
ETK – 1088 Budapest, Vas utca 17. 504-es terem.

November 14., 15 óra
Ünnepi Tudományos Ülés Semmelweis Ignác emlékelőadás
Dr. Freund Tamás: „Az agykéreg gátlás élettana és kórélettana: a szorongástól az epilepsziáig”
NET Tanácsterem – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

November 15 – 17.
Semmelweis Symposium „Sejtanalitika – Molekuláris Gasztroenterológia”
II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.

November 21., 13.00-15.00 óra
„Az elsősegélynyújtás, oktatása, sürgősségi helyzetek ellátásának szimulálása – workshop mutatókkal”
ETK – 1046 Budapest, Erkel u. 26. Oxiaréna

November 23., 10,00-14,30 óra
„A folyadékterápia aktualitásai, út az artériás keringés matematikai modelljeitől a klinikumig”
ETK – 1088 Budapest, Vas utca 17. 504-es terem.

November 23., 14 óra
Ünnepi Tudományos Ülés
Huzella Tivadar emlékelőadás: dr. Mócsai Attila: „Jelátviteli folyamatok gyulladásos sejtekben”
Jendrassik Ernő emlékelőadás: dr. Lakatos Péter László: „Gyulladásos bélbetegségek Kelet-Európában: Az epidemiológiától a genetikáig”
NET Tanácsterem – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A Magyar Tudomány Ünnepe az Egészségtudományi Karon (meghívó és program leírás)