A Semmelweis Egyetem

tisztelettel meghívja Önt
a

2007. november 10-én
10 órakor
kezdődő

Egyetemi Nap
(Dies Academicus)
rendezvényére.

Helyszín:

Semmelweis Egyetem
Nagyvárad téri Elméleti Tömb

Program:

Ünnepi beszéd

Kitüntetéses doktorrá avatás
Doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett jelöltek avatása
“Kiváló Ph.D. oktató” díjak átadása
A “Veritas et Virtus  Alapítvány”  díjainak átadása
Egyetemi magántanári, címzetes egyetmi tanári és docensi címek adományozása
A Babics Antal Alapítvány díjainak átadása

A rendezvény díszvendége:
Dr. Sólyom László köztársasági elnök